Sökning: "Athletic injuries"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Athletic injuries.

 1. 1. Truppgymnasters upplevelse av rehabiliteringsprocessen efter skada : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Lindh; Maria Lindh; [2021]
  Nyckelord :Athletic injuries; Behavioral Medicine; Gymnastics; Physiotherapy; Return to Sport; Beteendemedicin; Fysioterapi; Gymnastik; Idrottsskador; Återgång till sport;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppkommer varje år runt 100 000 idrottsskador som kräver vård. Idrottsskador förekommer i stor utsträckning inom truppgymnastik, den största disciplinen inom svensk gymnastik. LÄS MER

 2. 2. "Vad ska jag göra nu, jag hade inget att gå till" : Herr elithockeyspelares upplevelser av övergången från idrott till karriären efteråt – En kvalitativ retrospektiv studie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Oscar Davidsson; Marcus Borgh; [2021]
  Nyckelord :the holistic career development model; the athletic career transition model; elite sports; ice hockey; career transition; holistiska karrärutvecklingsmodellen; karriärövergångsmodellen; elitidrott; ishockey; karriärövergång;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine former men's elite hockey players' experiences of the transition from sports to careers afterwards. All participants have played in the Swedish Hockey League (SHL) which is the highest hockey league in Sweden. Eleven interviewees participated in the survey, only men aged 35-53 (M = 43, SD = 5.29). LÄS MER

 3. 3. Prevalence and Localization of Injuries and Pain in Swedish Bodybuliding and Fitness Athletes

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Jimmy Hsia; [2020]
  Nyckelord :athletic injuries; questionnaire; resistance training;

  Sammanfattning : Bodybuilding is a weight training sport similar to powerlifting, strongman, and Olympic weightlifting. Instead of performing a feat of strength in competition, the athletes are based on physical appearance. Information about injuries within the other sports are available. However, there are a low number of studies on competitive bodybuilding. LÄS MER

 4. 4. Att sträva efter att undvika skador och öka sin prestation : Elitlängdskidåkares erfarenheter, önskemål och behov av screeningtester

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Malin Couch; [2020]
  Nyckelord :Screening tests; Functional Movement Screen; Injury prevention; Performance enhancement; Qualitative research; screeningtester; Functional Movement Screen; Skadeförebyggande; Prestationshöjande; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Introduction: Overload injuries are common among elite cross-country skiers. Screening tests are used in sports to prevent injuries. The tests are used extensively, however, the method has low validity. The knowledge from the current study may be used when developing new screening methods. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan dygnsrytm och tidpunkt för idrottsskada : En longitudinell pilotstudie bland fotbolls- och handbollsspelare i Sverige

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jenny Häggblom; [2020]
  Nyckelord :Dygnsrytm; Elitidrottare; Idrottsskador; Skaderisk; Tidpunkt för skada;

  Sammanfattning : Syftet med den här pilotstudien var att undersöka sambandet mellan dygnsrytmen och tidpunkten för skada hos elitaktiva idrottare från två olika lagidrotter. Ett sekundärt syfte var att undersöka skaderisken bland kvinnliga idrottare med hänsyn till menstruationscykeln. LÄS MER