Sökning: "Att Bygga väg"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden Att Bygga väg.

 1. 1. Optical Communication using Nanowires and Molecular Memory Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Thomas Kjellberg Jensen; [2024]
  Nyckelord :neuromorphic computing; nanowire; molecular dye; DASA photoswitch; OBIC; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Neuromorphic computational networks, inspired by biological neural networks, provide a possible way of lowering computational energy cost, while at the same time allowing for much more sophisticated devices capable of real-time inferences and learning. Since simulating artificial neural networks on conventional computers is particularly inefficient, the development of neuromorphic devices is strongly motivated as the reliance on AI-models increases. LÄS MER

 2. 2. Integrationen mellan BIM och GIS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Marcus Westbroek; Viktor Brink; [2023]
  Nyckelord :BIM GIS Attribut CAD Drapera data digitalisering Dwg Dgn GEODATA IFC ISO RFÄ Shape-fil Textur byggnadsinformationsmodellering geografiskt informationssystem Bentley AutoCad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is about investigating the possibility of integrating two information systems with each other. Namely Building Information Modeling (BIM) and Geographic Information System (GIS). In the construction industry, BIM has become increasingly user-friendly for both suppliers and clients. LÄS MER

 3. 3. Empowering Wind Power Development Through Tiering : Investigating the Role of Regional Governance in Värmland

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Patrick Lundmarck; [2023]
  Nyckelord :Sustainable Development; Wind power planning; Collaboration; Participation; Tiering; Regional governance; Sweden; Hållbar utveckling; Vindkraftsplanering; Samverkan; Delaktighet; Tiering; Regional styrning; Sverige;

  Sammanfattning : In the light of the on-going climate emergency and energy crisis, wind power has been described as a rapid pathway towards increasing the share of renewable energy as well as electricity production. However, time consuming and complex permitting processes has been a central obstacle for the transition to take place. LÄS MER

 4. 4. Elevnärvaro : - en översikt om problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sara Davidsson; [2023]
  Nyckelord :Framgångsfaktorer Främjande arbete Problematisk skolfrånvaro Relationer Skolnärvaro;

  Sammanfattning : Davidsson, Sara (2022). Elevnärvaro - en översikt om problematisk skolfrånvaro.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Brobanor och dess egenskaper för kommande höghastighetsjärnväg : Brobanors användning och egenskaper i samband med höghastighetsjärnväg

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Haris Zubanovic; Hajk Saakyan; [2023]
  Nyckelord :Bridge lanes; cost; high-speed railway; maintenance; precast bridge elements; Brobanor; höghastighetsjärnväg; kostnad; underhåll; prefabricerade broelement;

  Sammanfattning : SammanfattningSvensk järnväg har aldrig varit mer belastad och trafikerad än idag, och värre kommer det att bli. Det har inte pågått några större investeringar i svensk järnväg sen 1990-talet, effekterna av den strategin börjar bli alltmer uppenbar. LÄS MER