Sökning: "Att arbeta med ständiga förbättringar"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Att arbeta med ständiga förbättringar.

 1. 1. Flexibelt eller förvirrande? : En fallstudie om agila arbetssätt i energibranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Johannes Estensen; [2020]
  Nyckelord :agila metoder; organisering; scrum; tillämpning; möjligheter; utmaningar;

  Sammanfattning : Agila arbetssätt härstammar från IT-branschen och har visat sig vara ett framgångskoncept inom flera bolag. Konceptet har på senare tid spridits utanför IT-sektorn och blivit en populär trend i flera branscher. En av dessa är energisektorn där allt fler organisationer intresserat sig för arbetssättet. LÄS MER

 2. 2. Systematiskt kvalitetsarbete för motverkande av återkommande kvalitetsbrister : En fallstudie på ett fastighetsförvaltande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Fredrik Enzell; Emil Keränen; [2020]
  Nyckelord :TQM; ISO 9000; quality management; quality development; property management; public sector quality; TQM; ISO 9000; kvalitetsledning; kvalitetsutveckling; fastighetsförvaltning; offentlig sektor kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens marknad blir allt mer globaliserad och konkurrensbetonad. Kunder är mer medvetna än tidigare och därmed höjs även kraven på att erhållna produkter och tjänster håller den kvalitet som utlovas. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och hinder för att få Lean att bestå : fallstudie på LKAB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Bellini; Adam Huru; Pontus Lind; [2020]
  Nyckelord :Lean; gruvindustri; Lean ledarskap; Lean kultur; hinder med Lean; möjligheter med Lean;

  Sammanfattning : Lean är en verksamhetsstrategi som handlar om ständiga förbättringar och att eliminera slöserier. Forskning påvisar att gruvindustrin arbetar med Lean i mindre utsträckning än andra branscher. LÄS MER

 4. 4. Implementering av ständiga förbättringar i offentliga organisationer : Områden som en ledare behöver beakta

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Ulrika Auno; Truls Bretz; [2020]
  Nyckelord :Continuous improvement; Leadership; Public organizations; Ständiga förbättringar; Ledarskap; Offentliga organisationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka vad en ledare behöver göra för att skapa förutsättningar för och arbeta med ständiga förbättringar i offentliga organisationer. Studien rymmer en teoretisk litteraturstudie samt en empirisk intervjustudie. LÄS MER

 5. 5. Barninvolvering i socialtjänstenverksamhetsutveckling : En kvalitativ studie om barns delaktighet via Västermodellen

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Björn Wallin Salthammer; [2020]
  Nyckelord :Child involvement; children participation; social service; customer focus; customer orientation; service development; continuous improvements; Barninvolvering; barns delaktighet; socialtjänsten; sätt kunden i centrum; kundorientering; tjänsteutveckling; ständiga förbättringar.;

  Sammanfattning : The purpose of this case study is to understand how children participation cancontribute to the organizations development through the Västermodel. TheVästermodel is a tool which four municipalities use to involve children in purpose toachieve a development. LÄS MER