Sökning: "Att donera en njure"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Att donera en njure.

 1. 1. Njurdonatorers upplevelser av utredningsprocessen och deras beslut om donation till anhörig

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Unni Nilsson; Beatrice Strand; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; Beslutsfattande; Levande donator; Njurtransplantation; Utredningsprocess;

  Sammanfattning : Svenskt: Bakgrund: Under 2018 utfördes 448 njurtransplantationer i Sverige, varav 144var från levande donatorer. Njurdonation från en levande donator ärförstahandsvalet eftersom det har visat sig medföra högre transplantatöverlevnadjämfört med en avliden donator. LÄS MER

 2. 2. Att ge en njure : Donatorns upplevelse av njurdonation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Dackell; Jenny Kumlin; [2019]
  Nyckelord :kidney transplantation; living donor; experience; njurtransplantation; levande donator; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av njurdonation ökar och levande njurdonation är det mest fördelaktiga behandlingsalternativet. Donationens negativa påverkan på donatorn anses uppvägas av fördelarna för mottagaren. Den friska donatorn gynnas dock inte av transplantation och det är därför viktigt att minimera konsekvenserna för donatorn. LÄS MER

 3. 3. Individens upplevelser av att donera en njure En litteraturöversikt i samband med njurdonation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Carina Geertsen; Sofia Erkers; [2017]
  Nyckelord :Quality of life; living kidney donor; experience and donation.; Livskvalitet; levande njurdonator; erfarenheter och donation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anledningen till att en individ kan ha ett behov av en ny njure är att individen lider av någon form av kronisk njursvikt. Patienter som idag har ett behov av njurtransplantation får patienten oftast vänta mellan ett till tre år på att få en ny njure. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av omvårdnad vid njurdonation - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Forsberg; Kristin Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Levande donator; upplevelse; njurdonation;

  Sammanfattning : Kronisk njursvikt är ett tilltagande problem i världen, och allt fler är i behov av en ny njure. Levande njurdonatorer har en betydande roll att korta ner väntetiden för mottagaren. Erfarenheter har visat att mottagaren är mer prioriterad i omvårdnaden och det finns bristande kunskap om donatorns upplevelser av att donera. LÄS MER

 5. 5. Att donera en njure : En litteraturöversikt över donatorers upplevelser av att donera en njure

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ghazal Pourkashkooli; [2016]
  Nyckelord :Kidney; donor; experience; health; patient point of view; Njurar; donator; upplevelse; hälsa; livsvärld;

  Sammanfattning : Bakrund: När njurarnas funktion blir nedsatt får patienten gå igenom dialys regelbundet vilket skapar lidande. Njurtransplantation är alternativ för dessa patienter. De flesta njurar som doneras är från avlidna personer eller från anhöriga men även anonyma givare förekommer. LÄS MER