Sökning: "Att granska och förbättra kvalitén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Att granska och förbättra kvalitén.

  1. 1. Införande av Lean Administration i utfallsprovsprocessen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

    Författare :Johan Ahxner; Samuel Axklo; [2013]
    Nyckelord :Lean; administrativa stödprocesser; utfallsprov; slöseri; standardisering; effektivisering; kvalitet;

    Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om införande av Lean Administration i administrativa stödprocesser. Examensarbetet undersöker hur Leanverktyg kan bidra till att standardisera dokument och dokumenthanteringen och därigenom eliminera slöserier. LÄS MER