Sökning: "Att leva med fysiskt handikapp"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Att leva med fysiskt handikapp.

 1. 1. Äldres upplevelser av yrsel samt vårdåtgärder som kan förbättra det dagliga livet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Leif Nord; Margareta Wikström; [2012]
  Nyckelord :dizziness; elderly; experiences; health intervention; improve daily life; rehabilitation; förbättrat dagligt liv; vårdåtgärder; rehabilitering; upplevelser; yrsel; äldre;

  Sammanfattning : Syftet: Var att beskriva äldres upplevelser av åldersrelaterad yrsel fysiskt, psykiskt och socialt samt att belysa vårdåtgärder som kan bidra till att förbättra dagligt liv. Metod: Examensarbetet genomfördes som en litteraturstudie med artiklar hämtade från databaser inom vårdvetenskap/medicinsk vetenskap. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet och delaktighet i offentlig miljö för personer med fysisk funktionsnedsättning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karin Artursson; Kerstin Eriksson Holma; [2010]
  Nyckelord :accessibility; disabled; handicap; physical impairment; participation; social participation; public environment; tillgänglighet; rörelsehindrad; handikapp; fysiskt funktionshinder; delaktighet; social delaktighet; offentlig miljö;

  Sammanfattning : Riksdagen beslutade år 2000 om en nationell handlingsplan för att förbättra tillgängligheten för persoaner med funktionsnedsättning. Hindren skall vara åtgärdade före 2010.Syfte. LÄS MER

 3. 3. Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Elisabeth Johansson; Helena Rosén; [2007-04-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tinnitus och Menieres sjukdom är båda dolda handikapp, som påverkar hörseln. Tinnitus är ett vanligt symtom, inte bara i Sverige utan även internationellt. Tinnitus definieras som en upplevelse av ljud i frånvaro av yttre stimulering. LÄS MER