Sökning: "Att organisera idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Att organisera idrott.

 1. 1. Idrott och hälsa – ”i det lilla och i det stora” Rektorers uppfattning om möjligheter till fysisk aktivitet på gymnasiesärskolans individuella program

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sarah Prosell; Maria Yderstedt Rödholm; [2020-06-23]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; idrott och hälsa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskola; ekologisk systemteori; frirum; tematisk analys;

  Sammanfattning : Forskning har visat att fysisk aktivitet minskar i tonåren speciellt för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta är ett aktuellt ämne som diskuteras flitigt i samhället just nu. LÄS MER

 2. 2. Ligafiering inom idrotten : Professionella sportligor inom lag och individuell idrott

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Walter Forsberg Meinhart; [2020]
  Nyckelord :sportligor; ligor i idrotten; sportligor sverige; international swimming league; simning; sportligor i individuell idrott; sportligor i lagidrott; professionella sportligor;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur sportligor inom lag och individuell idrott är organiserade och uppbyggda med en fördjupning i dess tävlingsformat och exempel i International Swimming League. Frågeställningarna som undersöktes var följande: Vilka olika sätt finns det att organisera en professionell sportliga på inom lagidrott? Hur relaterar sportligor inom individuell idrott till sportligor i lagidrott? Med avstamp från International Swimming League. LÄS MER

 3. 3. Vuxnas avhopp från föreningsidrottande : Hur hinder i vuxnas liv påverkar deras föreningsidrottande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Patrik Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Vuxna; avhopp; idrottsföreningar;

  Sammanfattning : Idrottandet inom idrottsföreningar har minskat de senaste 20 åren och allra minst aktiva inom idrottsföreningar är den vuxna målgruppen. Samtidigt har tränandet via privata gym ökat. Vuxna tränar även till stor utsträckning på egen hand. LÄS MER

 4. 4. Introduktion av lek och fysisk aktivitet på ett barnhem i Uganda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Olle Willsund; Mirza Nuhic; [2019]
  Nyckelord :Barns fria tid; fysisk aktivitet; lek; fritidshem; barnhem; skola;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete har för avsikt att introducera och inspirera till lek och fysisk aktivitet genom organiserade aktiviteter. För att utveckla barnens fritid och ge möjlighet till lärande och lek introduceras aktiviteter som barnen senare kan genomföra på egen hand. LÄS MER

 5. 5. "Styrdokumenten är inte alltid det viktigaste" : Lärares åsikter om ramfaktorer, möjligheter och svårigheter med att organisera ämnet idrott och hälsa i kunskapsområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Julia Gidlund; Lundell Samuelsson Anna; [2018]
  Nyckelord :Tematiskt arbete; blockundervisning och undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på lärare i gymnasie- och grundskolan i årskurserna 7-9. Studiens syfte är att undersöka lärares åsikter om att organisera idrott och hälsa i block, teman eller områden, som vi valt att kalla kunskapsområden. LÄS MER