Sökning: "Att röka"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade orden Att röka.

 1. 1. Personers erfarenheter av en hälsosam vardag efter hjärtinfarkt : En litteraturöversikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Mohlin; Linnea Ringius; [2023]
  Nyckelord :Lifestyle changes; cardiovascular diseases; nursing; SOC; Livsstilsförändringar; hjärt-kärlsjukdomar; omvårdnad; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en vanlig hjärt-kärlsjukdom som årligen drabbar många personer i Sverige och internationellt. Livsstilsförändringar är en viktig del av sekundärpreventionen för att minska risken för att återinsjukna. LÄS MER

 2. 2. “Det är särskilt farligt för unga att röka cannabis eftersom hjärnan inte har hunnit växa färdigt“

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jessica Petersson; Joanna Gonzalez; [2023]
  Nyckelord :Cannabis; Marijuana; Hashish; Legalization; Addiction; Social Construction; Framing Theory; Sweden; Media; Discourse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how newspaper articles from the Swedish newspaper Expressen have presented cannabis in the years 1992 and 2022. The objective was to compare the coverage between these years. After applying selection criteria and random selection, 70 articles were chosen for analysis. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av det hälsofrämjande arbetet med rökavvänjning bland lungcancerpatienter : En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Zozan Aoso; [2022]
  Nyckelord :Lung cancer; Nurse; Patient; Public health and Smoking; Folkhälsa; Lungcancer; Patient; Rökning och Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är ett samlingsnamn för en stor grupp sjukdomar som kan drabba många organ i kroppen.  I Sverige är lungcancer den femte vanligaste formen av cancer. Tobaksprodukter är förknippade med många hälsoproblem, inklusive lungcancer. LÄS MER

 4. 4. Rökavvänjning med SMS-stöd till studenter : En hälsoekonomisk utvärdering baserad på en klinisk studie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Martin Sabel; Philip Sandh; [2022]
  Nyckelord :Smoking cessation; Health economic evaluation; SMS; Smoking; CEA; QALY; Digital interventions; COPD; Rökavvänjning; Hälsoekonomisk utvärdering; SMS; Rökning; CEA; QALY; Digitala interventioner; KOL;

  Sammanfattning : Rökning är ett utbrett samhällsproblem världen över och sjukdomar relaterade till rökning leder till mer än åtta miljoner dödsfall årligen. Effektiva rökavvänjningsmetoder spelar därför en viktig roll i samhället då de besparar samhället sjukvårdskostnader och främjar folkhälsan. LÄS MER

 5. 5. Effekten av motiverande samtal för att sluta röka : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Moa Dahlman; Jennifer H. Johansson; [2022]
  Nyckelord :Motiverande samtal; sluta röka; abstinens; minskad rökning egenmakt;

  Sammanfattning : ABSTRACT Introduction: Tobacco use is the largest cause of disease and mortality that is preventable and costs the Swedish society over 31 billion SEK per year. There are various treatment options for smoking cessation such as exercise, medicine and cognitive behavior therapy [CBT]. LÄS MER