Sökning: "Att ta körkort"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Att ta körkort.

 1. 1. Tillsammans - att rita en skola från barnets egna perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ida Larsson; [2021]
  Nyckelord :School; Stockholm; children; children rights; architecture;

  Sammanfattning : När barnkonventionen blev till lag i Sverige den 1:a januari 2020 blev jag intresserad av hur konventionen kan implementeras inom arkitektur och mer specifikt vilken inverkan den kan ha på utvecklingen av de fysiska miljöer och designprocesser som rör barn. Barnkonventionen grundades år 1980 av FN och för att sammanfatta dess innehåll introducerade den en syn på barn som kompetenta och handlingskraftiga individer och sociala medborgare. LÄS MER

 2. 2. I Sverige måste alla ta körkort för att få köra bil men vem som helst får påbörja en relation : En kvalitativ studie om polismyndighetens och kriminalvårdens syn på mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Marcus Johansson; Sebastian Lavergren; [2021]
  Nyckelord :Domestic violence; intimate partner violence; men´s violence against women; risk factors; prevent violence against women;

  Sammanfattning : Background: Men´s violence against women in relationship is a global healthproblem. 30% of all women in the world have at some point been exposed to violence in relationships. The problem tends to increase despite attempts to prevent the problem. LÄS MER

 3. 3. KÖRKORTETS BETYDELSE FÖR MÄNNISKOR I DERAS VARDAG En kvantitativ studie om betydelsen av bidrag till körkort för personer med rörelsenedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Therese Ivarsson; Nathalie Fredin; [2020-06-05]
  Nyckelord :Car adaption; Community mobility; Driver license; Mobility impairment; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: För personer med rörelsenedsättning är det inte alltid en självklarhet att kunna transportera sig självständigt på grund av att den fysiska miljön kan vara hindrande. Personer med rörelsenedsättning har ofta större utmaningar med att övningsköra innan körkortsutbildningen eftersom de inte kan övningsköra privat utan anpassning av bil. LÄS MER

 4. 4. Visualisera risker i trafiken : En studie om hur ett animerat utbildningsmaterial för moped klass 1 kan förmedla riskhantering i cirkulationsplatser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ebba Bergström; [2020]
  Nyckelord :Informations design; Informativ illustration; animation; narration; manér;

  Sammanfattning : The Swedish Traffic Educator's National Association (STR) is an organization for traffic training companies that conducts vocational driver training. They are responsible for creating the driver's license books that are used at all Swedish traffic schools for pupils and teachers. LÄS MER

 5. 5. ÖLIV OCH FASTLANDSTRANSPORTER - En studie i skärgårdsbors relation till bilen och dess alternativ

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maja Sallander; [2014-10-09]
  Nyckelord :hållbar; rörlighet; öar; transporter; bilanvändande; bilägande; resebeteende; kollektivtrafik; skärgård; Göteborg;

  Sammanfattning : Transporter är en vital del av dagens samhälle. Förväntningarna på hög rörlighet är stor och vårekonomi och våra sociala nätverk är uppbyggda därefter. Det medför dock även många problem.Dominansen av snabba, motoriserade fordon (främst bilar) skapar tydliga barriärer i samhället ochstaden. LÄS MER