Sökning: "Att vara förälder till ett barn som dött"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Att vara förälder till ett barn som dött.

 1. 1. När ett barn får obotlig cancersjukdom: Föräldrarnas behov under den palliativa fasen samt efter barnet dött.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kristina Moe Husebæk; Julia Carlsson; [2016-06-03]
  Nyckelord :Pediatric Palliative Care Nursing Parents Family Needs Perspectives Oncology Cancer;

  Sammanfattning : Att förlora ett barn är något av det värsta en familj kan vara med om och det är svårt somsjuksköterska att bemöta dessa familjer. Det blir lättare att bemöta dem om vi somvårdpersonal har kunskaper om vad föräldrarna önskar att vi gör, hur vi skall göra det samtvarför. LÄS MER

 2. 2. När ett barn dör : En litteraturöversikt över föräldrars upplevelser av vårdpersonales stöd efter att deras barn dött

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Hedenlind; Sara Berg; [2016]
  Nyckelord :Child death; Child loss; Support for parents; Parents support; Grief and breavemeants; Parents perspective; When a child dies; Qualitative; Be a parent to a child who has died; Barns död; Förlust av ett barn; Föräldrastöd; Stöd för föräldrar; Sorg och sörjande; Föräldrars perspektiv; När ett barn dör; Kvalitativ; Att vara förälder till ett barn som dött;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att förlora ett barn är en stor sorg som uttrycks på olika sätt hos olika individer. Sorgen drabbar inte bara familjen utan även vårdpersonal som upplever att det får svårigheter att identifiera föräldrars behov och stödja dem i deras sorgeprocess. LÄS MER