Sökning: "Atta Man"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Atta Man.

 1. 1. Du måste ju kunna ta en smäll : En multimodal kritisk diskursanalys om konstruktionen av maskulinitet i ungdomsserien Eagles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Felicia Niclasdotter; Hanna Oledal; [2020]
  Nyckelord :MCDA; gender; masculinity; hegemony; public service; teenagers; stereotypes; MCDA; genus; maskulinitet; hegemoni; public service; svt; ungdomsserie; stereotyper;

  Sammanfattning : Studien “Du måste ju kunna ta en smäll” ämnar belysa och problematisera hur maskulinitet konstrueras i ett svenskt ungdomsprogram som sänts av public service. Uppsatsen undersöker konstruktionen av maskulinitet i den populära ungdomsserien Eagles som sändes 2019 på Sveriges television. LÄS MER

 2. 2. Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som mest lämplig för tjänsten är? : en vinjettstudie om chefers tankesätt i rekryteringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Möller; Beatrice Cehlin; [2020]
  Nyckelord :Spegelbild; rekrytering; mångfald; chefer; könsetiketter;

  Sammanfattning : Historiskt sett har segregeringen mellan könen alltid varit ett problem. Uppdelningen av arbetsmarknaden bidrar till våra olika förväntningar och de stämplar som finns på könen. Mångfalden begränsas av att vi rekryterar vår egen spegelbild. Syftet med studien är att undersöka om chefer rekryterar sin egen spegelbild. LÄS MER

 3. 3. Låt oss män sköta röstandet, så får ni sköta hemmet : En genusanalys av spelfilmer riktade mot gymnasieskolans samhällskunskapsämne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ebba Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :spelfilm; genus; Raewyn Connell; genusdimensioner; värdegrundsarbete; samhällskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Låt oss män sköta röstandet, så får ni sköta hemmet utgör en kvalitativ innehållsanalys som syftade till att belysa hur åtta spelfilmer framställer genus utifrån Raewyn Connells fyra genusdimensioner. Genusdimensionerna utgör likaså undersökningens teoretiska ramverk. LÄS MER

 4. 4. ”Vill du ha plusmeny till det samhällsansvaret?” : - En språkvetenskaplig och filmanalytisk studie om effekten av Covid-19 på svenska hamburgerkedjors marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Wilhelm Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Commercial; hamburger restaurants; fast food; marketing; film clip analysis; sociosemiotics; systemic functional linguistics; covid-19; Reklamfilm; hamburgerrestauranger; snabbmat; marknadsföring; filmanalys; sociosemiotik; systemisk funktionell lingvistik; covid-19;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur Sveriges tre största hamburgerkedjor tagit sig an Covid-19- krisens utmaningar i sina reklamfilmer. Förhoppningen är att resultatet ska kunna bidra med kunskap om hur kriser av det här slaget kan hanteras när det handlar om marknadsföring samt hur marknadsföringen i sig kan uppfattas, både av mottagare och av de som står bakom den. LÄS MER

 5. 5. När livet plötsligt förändras : en litteraturöversikt om yngre patienters upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Muna Farah; Liliana Alina Pasca; [2020]
  Nyckelord :Patient; upplevelser; hjärtinfarkt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är en livshotande folksjukdom som uppstår i samband med att cellerna i hjärtmuskulaturen drabbas av syrebrist vilket leder till celldöd. Patienterna kan vara symtomfria eller uppleva symtom som andningssvårigheter, buksmärta och bröstsmärta som utstrålar upp i käken, armen eller handled. LÄS MER