Sökning: "Attachment - exile - post traumatic stressyndrom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Attachment - exile - post traumatic stressyndrom.

  1. 1. Anknytningsmönster hos patienter med exilbakgrund och Posttraumatiskt Stressyndrom - en pilotstudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Désirée Ricken; [2016]
    Nyckelord :Attachment - exile - post traumatic stressyndrom;

    Sammanfattning : Inledning: Sedan PTSD har blivit en diagnos i den psykiatriska diagnosmanualen DSM har forskningen i detta område ökat mycket. Samtidigt har man kunnat se att tidiga traumatiska upplevelser framför allt med anknytningspersoner ökar prevalensen för utveckling av psykiatriska och somatiska sjukdomar. LÄS MER