Sökning: "Attachment"

Visar resultat 1 - 5 av 1067 uppsatser innehållade ordet Attachment.

 1. 1. Natural Language Processing Model for Maltese Syntax

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Greta Attard; [2021-10-08]
  Nyckelord :natural language processing; syntax; spaCy; universal dependency; dependency parser; part-of-speech tagger; maltese nlp pipeline;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to create a Natural Language Processing Model for theMaltese Language. The ultimate goal is that the model would be able to recognise syntactical features, that is the linguistic features and the relationship of a sequence of words, in Maltese. LÄS MER

 2. 2. Bara fysisk distans? – En kvalitativ intervjustudie om hälso- och sjukvårdskuratorers upplevelser av stödsamtal över videolänk under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Fasth; Astrid Rundberg; [2021-01-27]
  Nyckelord :covid-19; health social workers; telehealth; professional-patient relationship;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe the experience of health social workers who have worked with telehealth counselling during the Covid-19-pendemic. A qualitative study was undertaken and seven interviews were implemented. Our empirical data was analysed and compared with previous research and theories. LÄS MER

 3. 3. Tydliga ramar, varma kramar : en studie kring pedagogers kunskaper om anknytning i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Bljerinda Berisha; Marika Malmström; [2021]
  Nyckelord :fri lek; otrygg anknytning; pedagogens närvaro; trygg anknytning;

  Sammanfattning :  I vår studie har vi haft som syfte att undersöka hur pedagogernas kunskaper om anknytning påverkar deras närvaro och förhållningssätt i den fria leken. Tidigare forskning har visat att pedagogernas närvaro i den fria leken påverkar barnets anknytning till sekundära omsorgspersoner, som till exempel i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Estetiskt långvarig design : Hur kan en som designer främja produktanknytning under designfasen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Emelie Carlswärd; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Development; Product Design; Product Attachment; Emotional Design; Timeless Design; Aesthetics; Product Longevity; Product Replacement; Hållbar Utveckling; Produktdesign; Produktanknytning; Emotionell Design; Tidlös Design; Estetik; Produktlivslängd; Produktutbyte;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att ta reda på vad det är som gör att vissa möbler och inredning finns kvar hos oss en längre tid. Hur designers kan skapa hållbara produkter som konsumenten vill behålla en längre tid. På så sätt förlängs produktens livslängd och bidrar till en hållbarare konsumtion. LÄS MER

 5. 5. Fuktbetingade rörelser och sprickbildning i fibercementskivor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Olof Wadsö; Eric Svenmyr; [2021]
  Nyckelord :fasadskiva; fibercementskiva; sprickbildning; fuktrörelser; fukthalt; välvning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Recently, various types of damages have been found on fibre cement boards mounted in facades which have been difficult to trace to a specific cause. The main damage that has occurred is cracking but other defects have also been found, such as bulging boards. LÄS MER