Sökning: "Attendance"

Visar resultat 1 - 5 av 371 uppsatser innehållade ordet Attendance.

 1. 1. "Old-School" is now too cool! : Exploring motivations for attending a LAN from a U&G perspective

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Kamelia Bankova; Amelia Nablsi; [2022]
  Nyckelord :Esports; Video Games; Gamers; LAN; Uses and Gratification Theory; UGT;

  Sammanfattning : Background: LANs are popular due to the unique social features where gamers share the samepassion, meet, and compete with like-minded gamers. Further, a LAN forms new and unexploredfeelings and impressions for gamers; therefore, it should be further explored. LÄS MER

 2. 2. Automated Attendance System : Recognition System Based on Facial Features

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för matematik och naturvetenskap

  Författare :Ganesh Sreekhyath Nelaturi; Venkata Sai Poliki; [2022]
  Nyckelord :Camera Module; MATLAB; Python; Raspberry Pi; Face recognition;

  Sammanfattning : Consider a situation where you need to identify each and every person in a room and categorize each of the persons as present or absent. To mark the presence of hundreds of people in a room takes a lot of time, which means you can eventually be left out with less time to explain the main aim of that meeting, class, or some other things. LÄS MER

 3. 3. Upplevda framgångsfaktorer vid problematisk skolfrånvaro- Åtgärder och insatser som främjar återgång till skolan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sophie Joelsson; [2022]
  Nyckelord :problematisk skolfrånvaro; hemmasittare; återintegrering; återanpassning; framgångsfaktorer; åtgärder; insatser; relationer; resurser; relevanta anpassningar; Bronfenbrenner; systemteori; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella studien är att undersöka vilka insatser och åtgärder som upplevs som hjälpsamma för att återintegrera elever med problematisk frånvaro till skolan. Forskningsansatsen är kvalitativ med tematisk analys (TA) som metod. LÄS MER

 4. 4. Inclusive tourism for people with a mobility disability in Zimbabwe

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Wendy Simbisai Mubaiwa; [2022]
  Nyckelord :Inclusive tourism; Mobility disability; Zimbabwe;

  Sammanfattning : In this 21st Century, the global increasing population of disabled people has led to the demand for the inclusion of the mobility disability in various sectors of life, among them, the tourism sector. imminent. The demand by the tourists with mobility disability to access tourism facilities triggered the need to carry out this research. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända, inkludering och samverkan i fritidshemmet : Etnografisk studie om inkludering av nyanlända elever i fritidshemmet samt samverkan mellan nyanlända föräldrar och fritidslärar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Amira Cvrk; Nora Kafaji; [2022]
  Nyckelord :Newly arrived student; interaction; communication; inclusion integration; cooperation;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what methods are most effective in including newly arrived students in the after–school program. But also how bad cooperation between the newly arrived parents and teacher can affect the newly arrived students' school attendance. LÄS MER