Sökning: "Attention Deficit Disorder with Hyperactivity"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Attention Deficit Disorder with Hyperactivity.

 1. 1. ARBETSTERAPEUTISKA METODER FÖR VUXNA MED AKTIVITETSPROBLEMATIK RELATERAD TILL ADHD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Linn Dahlberg; Fredrik Losjö; [2021-05-31]
  Nyckelord :Attention Deficit Disorder with Hyperactivity; Limitation of Activity; Occupational Therapy and Client Centered;

  Sammanfattning : Bakgrund En god hälsa är något vi alla önskar och samtidigt är hälsa något som kan tolkas olika beroende på vem man frågar. Att vara vuxen med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) kan innebära att leva med en livslång funktionsnedsättning som kan orsaka psykisk, social och fysisk ohälsa, där samsjuklighet med tillstånd som ångest, personlighetsstörning, missbruk eller social fobi är vanligt. LÄS MER

 2. 2. Interventioner via digitala verktyg för individer med ADHD, Autismspektrumtillstånd och Intellektuell funktionsnedsättning : arbetsterapeuters erfarenhet och resonemang

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anna Hassel; [2021]
  Nyckelord :Telerehabilitation; Occupational Therapy; Attention deficit and hyperactivity disorder; Autism spectrum disorder; Intellectual disabilities;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to describe the experiences and reasoning of occupational therapists' about obstacles and opportunities of implementing interventions via telerehabilitation for individuals with ADHD, Autism Spectrum Disorder or Intellectual Disability. Data were collected via semi-structured interviews with occupational therapists in psychiatric outpatient care and adult habilitation. LÄS MER

 3. 3. Konkurrerande sanningar om ADHD - en svensk medieanalys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Monika Markovska; Anna Hallén Buitenhuis; [2021]
  Nyckelord :ADHD; DSM; social constructivist perspective; science; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how different scientific truths create different perceptions and attitudes in Swedish articles. With the overall question: “What different points of view, descriptions and explanations of ADHD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, do we see in the Swedish media through articles?”, we wished to address how the media responded to two different discourses, the biomedical and the psychosocial. LÄS MER

 4. 4. Hur man som lärare bemöter ADHD i det ordinarie klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Suad Basic; Jasmin Mrso; [2021]
  Nyckelord :ADHD; Collegial learning; Didactics; Inclusion; Relationship Building Strategies;

  Sammanfattning : Since we both are studying to become upper secondary school teachers we are bound to encounter students with some form of neuro-psychiatric diagnosis. We chose to conduct our study around Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, because of its commonness among students. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors erfarenheter av att leva med ADHD : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Kristin Nordström; Amanda Hassel; [2021]
  Nyckelord :ADHD; Attention deficit hyperactivity disorder; experience; girls; selfacceptance; women; ADHD; Attention deficit hyperactivity disorder; erfarenheter; flickor; kvinnor; självacceptans;

  Sammanfattning : Bakgrund: ADHD har tidigare varit sedd som en barndomsdiagnos som avtar med stigande ålder. Forskning visar dock att symtomen kvarstår för många även som vuxna men att symtombilden kan förändras. LÄS MER