Sökning: "Attitudes"

Visar resultat 1 - 5 av 8873 uppsatser innehållade ordet Attitudes.

 1. 1. EUROSKEPTICISMENS DYNAMIK: SOCIAL KLASS OCH KORRUPTION En kvantitativ studie om korruptionens påverkan på euroskepticism i Central- och Östeuropa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Westerberg; [2024-03-18]
  Nyckelord :Korruption; Euroskepticism; Klasstillhörighet; Attityder; Utilitarism; Centraleuropa; Östeuropa Corruption; Euroscepticism; Social Standing; Attitudes; Utilitarianism; Central Europe; Eastern Europe;

  Sammanfattning : This paper explores the impact of socioeconomic status and the perception of national corruption on Euroscepticism in Central and Eastern Europe. Compared to other studies in this field, this paper stands out by examining how different social groups are affected by the perception of national corruption. Analyzing data from the Eurobarometer 97. LÄS MER

 2. 2. BETTER SAFE THAN SORRY? En kvantitativ studie om sambandet mellan uppfattningar om hot och inställning till Nato, mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Richard; [2024-03-18]
  Nyckelord :Nato; utrikespolitik; politiska attityder; internationella kriser; hotuppfattningar; Rysslands invasion av Ukraina NATO; foreign policy; political attitudes; international crisis; threat perceptions; Russian invasion of Ukraine;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine in 2022 has not only altered the security landscape in Europe but also raised questions about NATO. According to scholars, the war has contributed to great concerns about the future of Europe, about defense and safety. LÄS MER

 3. 3. ”INGEN VILL JU HA EN SHORT GUY”. En kvalitativ intervjustudie om hur unga män uppfattar och upplever sig påverkas av utseendenormer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Nilsson; Claudia Saksa; [2024-03-12]
  Nyckelord :Utseendeideal; skönhetsideal; sociala medier; Instagram; unga män; påverkan; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Throughout history, beauty ideals have existed as a societal construct, but the recent phenomenon lies in the rapid and widespread dissemination of these ideals through social media. Platforms like Instagram encourage user interaction, fostering a specific type of content. LÄS MER

 4. 4. ‘‘ JAG VET INTE RIKTIGT VAD JAG SKA TRO! ’’. En kvalitativ studie i ungdomars förhållningssätt till desinformation på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Johanna Kolflaath; [2024-03-01]
  Nyckelord :Desinformation; Ungdomar; Mediekompetens; Nyhetsnavigering; Sociala Medier;

  Sammanfattning : Disinformation, i.e. intentionally false content disseminated with the aim of reaching a particular group to influence their views on a topic or issue, has become increasingly common with the rise of digital media and a clear threat to democratic values, according to research. LÄS MER

 5. 5. En vågskål mellan anpassning och intrång. En kvalitativ studie om hur generation Z uppfattar sin integritet vid riktad reklam online.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Stina Stensson; [2024-03-01]
  Nyckelord :Generation Z; Integritet; Riktad reklam; Online;

  Sammanfattning : In today's society, the internet is an integral part of people's everyday lives, where every digital interaction creates a unique imprint. Through our online activities, we are carefully tracked and analyzed by various actors, primarily companies, who strive to create advertising that reaches us in our digital habitat. LÄS MER