Sökning: "Attitudes"

Visar resultat 1 - 5 av 6385 uppsatser innehållade ordet Attitudes.

 1. 1. Exploring Perceived Stigmatization of People with Bipolar Disorder to deepen the knowledge For Glocal Social Work Practice by means of an Interview and Literature Study.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Beryl Delight Yengo; Michael Swarne Noble Simba; [2020]
  Nyckelord :Bipolar disorders; mental illness; resilience; stigmatization; discrimination; glocal social work; social exclusion; anti-stigma; evidence based social work practice; building knowledge-base; recovery; coping; rehabilitation; destigmatization; inclusion; anti- stigma intervention;

  Sammanfattning : The aim of the research was to explore perceived stigmatization of People with Bipolar Disorder to deepen the knowledge for Glocal Social Work Practice by means of an Interview and Literature Study. The data of the research was gathered from the perspective of people with bipolar diagnosis and a peer within the field, about whether stigma is experienced by people with bipolar disorder and how their resilience factors i. LÄS MER

 2. 2. Är den politiska debatten i fara? : En kvalitativ studie om unga vuxnas attityder kring sociala medier inom den politiska debatten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Lovisa Widerdal; Emine Özdemir; [2020]
  Nyckelord :Politic; political debate; social media; young adults; Politik; politisk debatt; sociala medier; unga vuxna;

  Sammanfattning : We can see today that young adults use social media for mostly entertainment purposes. Because of this the political subjects gets overshadowed within social media. This is a problem both because young adults hold the majority of the consumption on social media and because young adults can be seen as the future. LÄS MER

 3. 3. Efforts for eutrophication mitigation on the Santa Lucía River Basin: farmers’ experiences, attitudes and motivations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Juan Hordenana; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Eutrophication; Mitigation; Best Management Practices; Farmers; BMP adoption;

  Sammanfattning : Anthropogenic eutrophication has become an issue of foremost importance in water bodies all around the globe. Nutrients coming from agricultural activities have been identified as one main contributor to this problem. Technologies and inovations (Best Management Practices, BMPs) have been designed for mitigating agricultural impact on water bodies. LÄS MER

 4. 4. Läsundervisning från ett lärarperspektiv : En studie om lärares uppfattningar av skillnader i pojkars och flickors läsattityder i årskurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Johanna Linnér; [2020]
  Nyckelord :reading comprehension; reading attitudes; reading; boys and girls; differences; norms; läsförståelse; läsattityder; läsning; pojkar och flickor; skillnader; normer;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att öka kunskapen om lärares uppfattningar kring pojkars och flickors attityder och eventuella resultatskillnader inom läsning och läsförståelse. Detta gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fem lärare. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med gikt. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filip Holm; Saga Celander; [2020]
  Nyckelord :Gikt; Kvalitativ forskning; Patient; Smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gikt är en ämnesomsättningssjukdom där en ökad anhopning av urat uppstår i kroppen. Gikt kan ge akuta och kroniska ledinflammationer vilka kan generera starka smärtupplevelser. LÄS MER