Sökning: "Attitudes"

Visar resultat 1 - 5 av 5081 uppsatser innehållade ordet Attitudes.

 1. 1. Hon som förtjänar tilltro: en diskursanalytisk studie av domstolsväsendets hantering av våldtäktsmål

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Rosanna Jimmefors; [2018-10-03]
  Nyckelord :demokrati; rättssäkerhet; makt; ideal målsägande; kön; trovärdighet; trovärdighetsbedömning; respektabilitet; våldtäktsmål;

  Sammanfattning : The right to equality before the law is an essential part of the democratic society. Based on the understanding of the legal system as a constituent and powerful actor, this study aims to examine the possible reproduction of power and structures of inequality. LÄS MER

 2. 2. “CUANDO ESTOY AQUÍ QUIERO ESTAR ALLÁ” - La construcción de la soledad en Todo Nada de Brenda Lozano

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emily Svensson; [2018-09-11]
  Nyckelord :spanska; Brenda Lozano; Todo Nada; Solitude; Loneliness; Latin-American literature; Experiential model;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse how the main characters in the novel Todo Nada (2009) by Brenda Lozano experience solitude and loneliness, as well as their attitudes towards it. A comparison of these experiences regarding similarities and differences in age is also made. LÄS MER

 3. 3. “MAN JOBBAR JU FÖR ATT MAN SKA KUNNA LEVA” - En intervjustudie om Generation Z:s attityder och värderingar i arbetslivet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Öster; Alice Rydberg; [2018-09-10]
  Nyckelord :Generation Z; work values; work attitudes;

  Sammanfattning : There is a new generation about to enter the labour market called Generation Z which in this paper comprises individuals born from 1990 to 2010. There does not seem to be an extensive amount of previous research about this generation, nor about its approach on work life. LÄS MER

 4. 4. EXPERIENCES OF THE ACCULTURATING IMMIGRANT MOTHERS WITH TURKISH BACKGROUNDS IN SWEDEN Values in a Changing Context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :FATMA BETÜL DEMIR; [2018-08-25]
  Nyckelord :Acculturation; Immigrant Turkish Mothers; Parenting; Collectivism vs individualism;

  Sammanfattning : Aim:The general goal of the study is to understand the experiences of acculturating mothers with a Turkish background who live in Sweden. The study aimed in particular at identifying and understanding possible changes in the parental behaviors and beliefs of mothers during the acculturation process, most notably at individual level. LÄS MER

 5. 5. Room for Interpration? A study on how the member states execute the harmonized Schengen Visa Code

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stephan Kowitz; [2018-08-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Visa policies in the European Union and the Schengen Area are still a field of research that isstill very much out of focus. This paper aims to put light in the dark: by investigating the different interpretations of two Articles of the “Schengen Visa Code”, this research will show that a harmonized visa policy within the member states is far away from being established. LÄS MER