Sökning: "Attityd Naturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Attityd Naturvetenskap.

 1. 1. Stolthet eller fördom : en studie om svenska konsumenters attityd till svenska viner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Dasha Sandelin; [2019]
  Nyckelord :Swedish wine; swedish vineyards; wine consumtion; wine engagement; Svenskt vin; vinodling i sverige; vinkonsumtion; vinengagemang;

  Sammanfattning : Introducion Southern Sweden is an emerging wine region. Two things have made wine growing possible on our latitude: slowly rising temperature and new crossings of hereditary grape varieties. Grapes is a culturally new product in the Swedish farming landscape, which requires an introductory period. LÄS MER

 2. 2. Jag är nog rätt bra ändå : en studie över tjejers och killars självförtroende inom naturvetenskapliga ämnen och matematik på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Sofie Kjellgren; Emelie Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Självförtroende; intresse; attityder; självtillit; naturvetenskap; naturvetenskapliga ämnen; biologi; matematik; naturvetenskapsprogrammet; gymnasiet; tjejer; killar; könsskillnad; STEM;

  Sammanfattning : Naturvetenskapen spelar en ständigt större och större roll i världen när rymden utforskas, klimathotet ska bekämpas och samhället digitaliseras. Antal STEM-yrken (Science Techonology Engineering and Mathematics) ökar lavinartat vilket ställer krav på att skolan ska utbilda framtidens generation inom dessa ämnen. LÄS MER

 3. 3. Matematikdidaktik utomhus, varför inte? : En undersökning om F-3 lärare och deras möjligheter till utomhusdidaktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Åsa Wallström; [2019]
  Nyckelord :Attityd; fysisk aktivitet; lärmiljöer; utematematik; utomhusdidaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka lärarnas inställning till att bedriva matematik utomhus och deras tankar och uppfattningar kring ämnet. Min studie baserades på kvalitativa semistrukturerade intervjuer av sex olika lärare från olika skolor i Gävleborgs län. LÄS MER

 4. 4. Läsmotivation och läsutveckling i årskurs 3: En kvalitativ intervjustudie med lärare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Eriksson; [2018-08-08]
  Nyckelord :motivation; läsmotivation; läsutveckling; grundskolan;

  Sammanfattning : Svenska elevers prestationer i läsförståelse och läsförmåga har försämrats sedan början av 2000-talet det visar PISA 1 och PIRLS 2 undersökningarna. PIRLS 2016 visar att elever med mer positiv attityd till läsning presterar bättre i läsförståelse (Skolverket, 2016; Skolverket, 2017a). LÄS MER

 5. 5. Läxors betydelse ur lärarperspektiv – Skillnader mellan svensk- & matematikämnet i lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Bäckström; [2018-08-08]
  Nyckelord :motivation; läsmotivation; läsutveckling; grundskolan;

  Sammanfattning : Svenska elevers prestationer i läsförståelse och läsförmåga har försämrats sedan början av 2000-talet det visar PISA 1 och PIRLS 2 undersökningarna. PIRLS 2016 visar att elever med mer positiv attityd till läsning presterar bättre i läsförståelse (Skolverket, 2016; Skolverket, 2017a). LÄS MER