Sökning: "Attityd Naturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Attityd Naturvetenskap.

 1. 1. Attityd gentemot naturvetenskap i och utanför klassrummet - en systematisk kunskapsöversikt om elevers attityd gentemot naturvetenskap och de naturorienterande ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vendela Holmgren; Josefine Ullström; [2020]
  Nyckelord :attityd; elever; forskare; grundskola; naturorienterande ämnen; naturvetenskap;

  Sammanfattning : I följande kunskapsöversikt presenterar vi resultat från såväl internationell som nationell forskning från 2000-talet för att besvara hur grundskolelevers attityd gentemot naturvetenskap och gentemot skolans naturorienterande ämnen ser ut. Kartläggningen av kunskapen har skett via systematisk informationssökning i utvalda databaser genom boolesk söklogik. LÄS MER

 2. 2. Digital design för naturvetenskapligt lärande i årskurs 6 och 7 : konceptualisering av digitalt material för att öka elevers förståelse och motivation i fysikämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Kajsa Engblom; Dunya Kermanj; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det ett lägre intresse och en lägre motivationsnivå hos elever i 6:an och 7:an när det kommer till de naturvetenskapliga ämnena. Tidigare forskning beskriver att elever saknar en djupare förståelse och förmåga till problemlösning i ämnet naturvetenskap. LÄS MER

 3. 3. Millennials komplexa attityd gentemot grön klädkonsumtion : En kvalitativ studie om millennials attityd gentemot klädkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Adamsson; Danås Annie; [2020]
  Nyckelord :Fast fashion; Millennials; Grön klädkonsumtion; konsument beteende;

  Sammanfattning : The consumption has increased by 40% in just a few decades, which has given a negative impact on the environment. At the same time, millennials also called generation X, have a huge purchasing power compared to other generations. A major problem of unsustainable clothing consumption is fast fashion. LÄS MER

 4. 4. Miljömässig hållbarhetsstyrning : från en mellanchefs perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Johansson; Erika Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Miljömässig hållbarhetsstyrning; mellanchef; miljömässig hållbarhetsarbete; miljömässigt hållbarhetsansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Miljömässig hållbarhet är ett ytterst omtalat ämne idag. Intressenter ställer krav på att företag ska ta ett större miljömässigt hållbarhetsansvar. Kraven driver företag till förändring vilket bidrar till att företag integrerar miljömässig hållbarhetsstyrning i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Friluftsliv i Östra Göinge : en undersökning om attityd och natur i Östra Göinge kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Annie Andersson; Rana Habainy; [2020]
  Nyckelord :Friluftsliv; grönområde; invånare; Östra Göinge; hållbar utveckling; natur; enkätundersökning;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the attitude between nature and the residents of Östra Göinge municipality. The purpose of this research and thesis is to provide a clearer picture of the resident’s outdoor life and relationship to nature within the municipality. LÄS MER