Sökning: "Attityd Socialpsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Attityd Socialpsykologi.

 1. 1. Subjektiva faktorers uppskattade värde i förhandling och sambandet till big five

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Joel Hörnberg Lindgren; [2022]
  Nyckelord :negotiation; subjective factors; big five; social psychology; social negotiation; förhandling; subjektiva faktorer; socialpsykologi; social förhandling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förhandlingsforskning har fokuserat på den distributiva förhandlingen och delvis förbisett viktiga socialpsykologiska variabler. Syftet med studien var att analysera socialpsykologiska subjektiva faktorer och bidra till förhandlingsforskningen, genom att identifiera vilka av studiens subjektiva faktorer som värderades högst i dels en privat, dels en affärsrelaterad förhandling samt undersöka om uppskattningen av faktorerna skiljer sig åt beroende på skiljaktigheter i big five personality traits. LÄS MER

 2. 2. Implicita attityder till frivilligt barnfria : En kvantitativ studie om hur olika grupptillhörigheter påverkar individens attityd till frivilligt barnfria

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Linda Kamber Jussila; Gabrielle Fermby; [2017]
  Nyckelord :Sociology; Social psychology; Childfree; Childless; Implicit attitudes; Implicit associations test; Pronatalism; Individualism; Abnormal behavior; Sociologi; Socialpsykologi; Barnfri; Barnlös; Implicita attityder; Implicit associationstest; Pronatalism; Individualism; Avvikande beteende;

  Sammanfattning : Det finns en skillnad mellan att vara barnlös och barnfri, nämligen att inte kunna få och att välja bort barn. Enligt tidigare forskning beskrivs frivilligt barnfria ofta som avvikande och stigmatiseras av samhället. LÄS MER

 3. 3. Den auktoritära dynamiken i SD:s väljarbas : Ett socialpsykologiskt perspektiv på svensk politik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ludvig Broomé; [2017]
  Nyckelord :Auktoritär SD Sverigedemokraterna Politisk Psykologi Dynamik Föreningsdeltagande Föreningsengagemang Religion Existentialism Gemenskap Nationalism Sociologi Social Isolering Socialpsykologi Putnam Authoritarian Dynamic;

  Sammanfattning : Den här studien för samman Karen Stenners politisk-psykologiska teori om den "auktoritära dynamiken" med Robert Putnams teorier om social tillit. I Sverige är forskning inom politisk psykologi eftersatt, vilket mycket väl kan vara en anledning till att vi fortfarande har så svårt att dechiffrera vissa aspekter av SD:s framgångar. LÄS MER

 4. 4. Attityd och användning till cannabis bland studenter på Linnéuniversitetet : En kvantitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Metaxas Iordanidis; Daniel Bloom; [2014]
  Nyckelord :Cannabis; cannabis use; students; social psychology; gender; attitudes; Cannabis; cannabisanvändning; studenter; socialpsykologi; genus; attityder;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the students’ use of and attitudes towards cannabis at Linnaeus University. Social psychology and gender perspective was used as theories to explain the use and attitudes among the students’ and how the use and attitudes could change through social influence. LÄS MER

 5. 5. "Skolan är en förberedelse för resten av livet!" : En studie om hur elever i åk 7 och 8 i en kommuns grundskolor uppfattar att skolmiljön, lärarnas kompetens och hemmets attityd påverkar deras egen skolprestation.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Mattsson; [2013]
  Nyckelord :Grundskola; måluppfyllelse; systemteori; socialpsykologi; motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER