Sökning: "Attityd marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden Attityd marknadsföring.

 1. 1. Individanpassad marknadsföring i e-handeln : En studie om konsumenters attityd till individanpassade erbjudanden

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Gustafsson; Max Östberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upp till bevis : En studie om hur konsumenters attityd och köpintention påverkas av abstrakt och konkret kommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mikael Holmgren; Kristoffer Tollin; [2019]
  Nyckelord :Hållbar marknadsföring; abstrakt kommunikation; konkret kommunikation; konsumentmarknadsföring; trovärdighet; attityder;

  Sammanfattning : Med en växande medvetenhet om hållbarhet hos konsumenter är det allt viktigare för företag att förstå hur deras hållbara kommunikation påverkar konsumenters attityder till företag och deras produkter. Marknadsförare använder i praktiken två typer av hållbar kommunikation: abstrakt och konkret kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Retargeting på Facebook och Instagram : användarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Tuva Borup; Viktoria Mohr; Linn Schönbeck; [2019]
  Nyckelord :Individual marketing; Retargeting; Cognitive attitude; Affective attitude; Behavioural attitude; Perceived risc; Social media; Facebook; Instagram; Cookies; Individbaserad marknadsföring; Retargeting; Kognitiv attityd; Affektiv attityd; Beteendeattityd; Risk; Sociala medier; Facebook; Instagram; Cookies;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie för att undersöka attityd gentemot processen för retargeting. Processen sker från att användardata samlas in med hjälp av cookies till att den bearbetas och når ut till konsumenten. Detta sker i form av annonser på sociala medieplattformar som Facebook och Instagram. LÄS MER

 4. 4. Barriers to adopting mobile access solutions in hospitality organizations.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :OLLI PIETILÄ; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to investigate factors that affect the attitudes towards mobile access control solutions among decision-making units (DMUs) in hospitality organizations in Finland to identify perceived benefits and barriers to adoption of mobile solutions. The first mobile access control solution was introduced in the early 2000s and is used successfully in, for example, public transport and in offices. LÄS MER

 5. 5. När emotionerna tar över : en kvantitativ studie om positiva och negativa emotioners påverkan på attityd och intentioner i en välgörenhetskontext

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Jenny Hedman; Fanny Wassén; [2019]
  Nyckelord :Välgörenhet; Emotionsladdade budskap; Emotioner; Attityder; Intentioner;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker emotionsladdade budskap i annonser för ett välgörande ändamål, vilka väcker positiva emotioner respektive negativa emotioner. Närmare bestämt studeras huruvida dessa emotioner har en direkt påverkan på olika intentioner, och/eller om de medieras av attityden till behovet av hjälp. LÄS MER