Sökning: "Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal.

 1. 1. Möten med Hälso- och sjukvården : Erfarenheter hos patienter med flyktingbakgrund

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Karlsson; Lina Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Asylum seeker; Caring Science; Experiences; Literature study; Refugee; Asylsökande; Erfarenheter; Flykting; Litteraturstudie; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet flyktingar har ökat och hälso- och sjukvårdspersonal beskriver erfarenheter av bristande förtroende, kommunikationssvårigheter och kulturers påverkan i möten med patienter. Tidigare forskning beskriver hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av möten med patienter med flyktingbakgrund, dock behöver även patienternas erfarenheter belysas. LÄS MER

 2. 2. Cervixcancer och cellprovtagning : En litteraturöversikt för att belysa kvinnors attityder till cellprovtagning ur ett globalt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lova Osterman; Kajsa Manns; [2019]
  Nyckelord :Cervixcancer; Kvinna; Cellprovtagning; Attityd; Kunskap; Watson och Information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cervixcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor globalt och omkring en halv miljon kvinnor drabbas varje år. Sjukdomen är även en av de främsta orsakerna till cancerrelaterad död i utvecklingsländer där nationella screeningprogram saknas. LÄS MER

 3. 3. Vuxna patienters upplevelse av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande vid kronisk smärta : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Dheri Kareem; Michelle Silander; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; Kronisk smärta; Långvarig smärta; Patientperspektiv; Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk smärta, är ett folkhälsoproblem som uppstår när smärtan kvarstår efter läkt vävnadsskada. Smärtan påverkar patienten i ett bio-psyko-socialt samspel där smärtupplevelsen förstärks vid ett sämre stöd. LÄS MER

 4. 4. Personer med endometrios erfarenheter i mötet med sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marcus Andersson; Cathrine Gulbrandsen; [2018]
  Nyckelord :Endometriosis; experiences; attitudes; reception; healthcare personnel; Endometrios; erfarenheter; attityder; bemötande; sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en östrogenberoende sjukdom som främst drabbar kvinnor i fertil ålder och tar ofta lång tid innan den diagnostiseras. Besvären från endometrios kan leda till ett långvarigt lidande med grav smärta, påverka den drabbades arbetsförmåga, sociala tillvaro och möjligheten att bli gravid. LÄS MER

 5. 5. Barriärer till vård för personer med schizofreni. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Karlsson; Rebecka Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Schizofreni; sjuksköterskor; upplevelser; barriärer; somatisk sjukvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Personer med schizofreni är en patientgrupp som sjuksköterskor och övrig vårdpersonal möter såväl inom den somatiska som den psykiatriska hälso- och sjukvården. Trots symtomgivande fysisk ohälsa söker personer med schizofreni somatisk vård i lägre utsträckning än övrig befolkning. LÄS MER