Sökning: "Attityder och fördomar"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden Attityder och fördomar.

 1. 1. Lat, glupsk och oattraktiv? Sjuksköterskestudenters fördomar om personer med fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Danial Moeeni Taghavi; Ida Andersson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Fetma; Attityder; Stigmatisering; Personcentrering; Hälsa och Lidande;

  Sammanfattning : Fetma är ett världsomfattande problem som innebär många hälsorisker. Forskning ompersoner med fetma visar att stigmatiseringen i sig kan leda till fler hälsorisker. Att få ettnedvärderande bemötande kan få stora konsekvenser som leder till att personer med fetmainte vågar söka vård. LÄS MER

 2. 2. Spelar storleken någon roll? En litteraturstudie om sjuksköterskors attityder till obesa patienter inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Svedholm; Jennie Lundstedt; [2021-02-26]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; attityder; obesitas; fetma; övervikt; fördomar; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med övervikt och obesitas ökar kraftigt över hela världen ochobesitas har utvecklats till en folkhälsosjukdom. Det finns en negativ bild i samhället, därobesitas bland annat anses vara resultatet av lathet och okunskap. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av vårdpersonalens bemötande gentemot patienter som lever med HIV, HBV eller HCV : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Evelina Ekman; Nicole Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Blodsmitta; HIV; Hepatit B; Hepatit C; Bemötande; patienters upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Blodsmittor som Humant immunbristvirus [HIV], Hepatit B-virus [HBV] och Hepatit C-virus [HCV] förekommer i många delar av världen. Det finns mycket fördomar om patienter som lever med blodsmitta och patienterna kan uppleva stigmatisering och diskriminering från samhället vilket kan leda till psykisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Hur stigmatisering av övervikt och fetma påverkar vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Back Näslund; Kim Glamheden; [2021]
  Nyckelord :stigmatisering; fördomar; övervikt; fetma; attityder; sjuksköterska; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : I Sverige har ungefär 50 procent av befolkningen övervikt eller fetma och på grund av negativa attityder kring kroppsvikten ökar risken att de undviker att söka vård. Övervikt och fetma ger en ökad risk för följdsjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar och för att motverka detta är det är viktigt som sjuksköterska att arbeta preventivt. LÄS MER

 5. 5. Mötet med patienter med substansberoende : sjuksköterskors attityder, kunskap och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rebecka Cederholm; Meimei Du; [2021]
  Nyckelord :Addiction; Knowledge; Misuse; Nurses; Perspective; Beroende; Kunskap; Missbruk; Perspektiv; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Beroende finns i olika former och begreppet kan förklaras som förlorat självkontroll överett begär efter något. Beroendeforskning visar att det sker neurobiologiska förändringar ihjärnan som styr omdöme och impulskontroll vilket kan förklara ett beroende. LÄS MER