Sökning: "Attityder till läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Attityder till läsning.

 1. 1. Betydande faktorer som främjar läslust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Stina Prim; Fabian Lundin; [2022]
  Nyckelord :agentskap; läsengagemang; läsfrämjande; läslust och läsning;

  Sammanfattning : Undersökningar som utförts av PISA (Programme for International Student Assessment) och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) de senaste 20 åren visar att svenska barns attityder till läsning blivit mer negativ och att de läser mindre än tidigare. Denna negativa trend i barns läsning syns även i resultat från andra OECD-länder och det har gett upphov till internationell forskning på området. LÄS MER

 2. 2. Konsten att hitta motivation till skönlitterär läsning igymnasieskolan : En litteraturstudie i hur man skapar motivation till skönlitterärläsning hos gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Olivia Kindströmmer; [2022]
  Nyckelord :Motivation; skönlitterär läsning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att kartlägga vad som motiverar gymnasieelever att läsa skönlitteratur. För att ta reda på detta har en systematisk litteraturstudie gjorts. LÄS MER

 3. 3. Den jobbiga, givande läsningen : Gymnasieelevers attityder till skönlitterär läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Olivia Kindströmmer; [2022]
  Nyckelord :Skönlitteratur; gymnasieelever; attityder; motivation;

  Sammanfattning : Abstract: Syftet med den här studien är att undersöka gymnasieelevers attityder mot skönlitterär läsning, vad dessa attityder grundar sig i och hur de kan påverkas. Det övergripande målet med uppsatsen är att fördjupa kunskaperna om hur man kan skapa en lustfylld litteraturundervisning utifrån ett elevperspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”Även om jag inte hade något annat att göra, så skulle jag ändå inte läsa” : En studie av gymnasieelevers attityder till läsning av skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Emmy Schylander; [2022]
  Nyckelord :Läsning; skönlitteratur; gymnasiet; mängdträning;

  Sammanfattning : Studien undersöker huruvida ett ökat antal lästillfällen kan bidra till en förändrad attityd till läsning av skönlitteratur bland gymnasieelever. Eleverna som utgör respondenter läser Svenska 1 respektive Svenska 3, vilka får läsa 10-15 minuter i en valfri skönlitterär bok i princip varje svensklektion. LÄS MER

 5. 5. Den digitala läsningen och läraren : en litteraturstudie om läsning på skärm gentemot läsning på papper och dess koppling till lärarens attityd och digitala kompetensDigital Reading and the Teacher

  L1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Vilma Gyllstad; Jacob Strauch; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; digital läsning; traditionell läsning; skärmläsning;

  Sammanfattning : Digitalisering och digitala verktyg har fått allt större utbredning i samhället och skolväsendet. Skärmar är idag en självklar del av många människors liv och skärmläsning likaså. Mobiler, bärbara datorer och surfplattor används nästan dagligen tack vare deras smidighet och funktionalitet. LÄS MER