Sökning: "Attractive Organization"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Attractive Organization.

 1. 1. Skiljeförfarande i anställningsförhållandet - En utredning av balansen mellan fri avtalsrätt i skiljeförfarande och anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jens Isaksson; [2021]
  Nyckelord :Skiljeförfarande; skiljeklausul; generalklausul; anställningsavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbitration has long been used in business as a substitute for a traditional court process. Long processing times within the public court and the labor court have made arbitration an attractive alternative for employers. LÄS MER

 2. 2. Value-driving factors for Employer Attractiveness : A multiple case study within the IT industry

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonatan Moen; Magdalena Woodhouse; [2021]
  Nyckelord :Customer value; Employer attractiveness; Employer branding;

  Sammanfattning : As the society we live in today is moving towards being more technology-driven, the competition in the labor market of attracting people within the IT industry is increasing. To attract people within the IT industry, firms must understand what attracts these people to then be able to form a proposition that suits these individuals. LÄS MER

 3. 3. Distansarbete efter covid-19- ett sätt att öka organisationens attraktivitet : En kvalitativ fallstudie gällande anställdas upplevelser av distansarbete i kontexten av covid-19.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Tunholm; Johanna Lindor; [2021]
  Nyckelord :Remote work during covid-19; Remote work post covid-19; Organizational attractiveness; Global manufacturing organization; Distansarbete under covid-19; Distansarbete efter covid-19; Attraktiv organisation; Global tillverkande organisation;

  Sammanfattning : I ett ständigt föränderligt samhälle krävs det att organisationer arbetar för att upplevas attraktiva då det kan leda till konkurrenskraft på marknaden. Covid-19 ställer nya krav på arbetsgivaren som i vissa fall fått införa distansarbete för anställda. LÄS MER

 4. 4. "Jag har inte utbildat mig i 3,5 år för att sitta vid en dator, jag vill träffa människor" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av digitaliseringen inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Josefin Nilsson; Cecilia Hedemalm; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; financial aid; social work; social worker; Digitalisering; ekonomiskt bistånd; socialt arbete; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka socialsekreterares upplevelser av hur digitaliseringen har förändrat arbetet inom ekonomiskt bistånd. I studien genomfördes fem kvalitativa intervjuer med socialsekreterare från samma kommun där verksamheten nyligen genomgått en digitaliseringsprocess. LÄS MER

 5. 5. FÖRÄNDRING, PÅ GOTT OCH ONT : En fallstudie av omstruktureringen av ett belöningssystem i en decentraliserad bank

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Evelina Effort; Hanna Näsberg Hallqvist; [2021]
  Nyckelord :Change management; Reward systems; Generational change; Decentralization; Förändringsarbete; Belöningssystem; Generationsskifte; Decentralisering;

  Sammanfattning : Banksektorn har under de senaste decennierna blivit allt mer kunskapsintensiv och en förståelse för det skifte som sker för framtidens medarbetare blir allt mer essentiell. Strategiska förändringar medför krav på ledningen att tillvarata sina medarbetares intressen genom att bland annat skapa incitament för att bibehålla gamla och skapa nya konkurrensfördelar. LÄS MER