Sökning: "Attractive workplace"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Attractive workplace.

 1. 1. The Attractive Workplace : Are the Site Offices Meeting the Employees´Needs?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna Haegerstrand; Emelia Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Attractive workplace; Indoor work environment; Site office; Physical parameters; Air quality; Noise; Temperature; Lighting; Attraktiv arbetsplats; Arbetsmiljö; Platskontor; Fysiska parametrar Luftkvalité; Ljud; Temperatur; Ljus;

  Sammanfattning : Previous research have shown a possible relationship between the indoor work environmentand the impact it has on the employees’ performance. Different factors can affect theperformance; physical parameters, such as ventilation and air quality, noise levels, thermalclimate, lighting and access to daylight, as well as the level of flexibility of the work, furnitureetc. LÄS MER

 2. 2. The future of maintenance work at a Swedish steel producer : Effective and Attractive workplaces through Industry 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Edlund; Per Hellström; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Work environment; Future industry; Human work science; Steel industry; Attractive workplace; Participation; Resistance; Maintenance work; Industri 4.0; Arbetsmiljö; Framtidens industri; Arbetsvetenskap; Stålindustri; Attraktiva arbeten; Delaktighet; Motstånd; Underhållsarbete;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is being investigated all around the world and it brings an entire arsenal of new tech-nology. It is during major technological changes where we have the chance to change old pat-terns. LÄS MER

 3. 3. Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Erik Lundin; Rebecka Johnell; [2019]
  Nyckelord :Coworking; framtidens kontor; flexibla kontor; kontorstrender; framtidens hyresgäster; fastighetsbolag; kontorslokaler; kontorsmarknad.; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. LÄS MER

 4. 4. The Influence of Communication for the Future of the Physical Workplace

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Helga Hauksdóttir; [2019]
  Nyckelord :Physical workplace; virtual workplace; digitalization; organizational communication; ICTs in the workplace; work-life balance; the modern workplace;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine employees' attitudes towards work shifting to the digital space and whether there will still be a need for the physical workplace in the future in relation to the development of information and communication technologies. For this study a survey was conducted to answer the following questions; how is the digital transformation of work affecting the workplace for employees in the Icelandic tech sector, what are the factors that affect the choice of workspace, and how can the choice of office space influence job satisfaction? Literature and theories about workplace development, digitalization, organizational communication and information, and communication technologies were used to gain a broader and deeper knowledge of the field. LÄS MER

 5. 5. Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal : En studie om hur organisationer kan använda Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Senad Arslanovic; Christoffer Kämpe Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; attract; recruit; talent; Employer branding; attrahera; rekrytera; talang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kamp om talanger är ett problem som kan finnas på en arbetsmarknad. Därför måste organisationer differentiera sig för att kunna tävla om talanger. Att kunna attrahera och rekrytera har blivit allt mer viktigt för organisationer. LÄS MER