Sökning: "Attrahera användare"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Attrahera användare.

 1. 1. Vägval för framtiden : En kvalitativ studie med fokus på coworking spaces i Västerbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Karl Henriksson; Ludwig Hallesjö; [2021]
  Nyckelord :Coworking space; sharing-economy; coworking user; user preferences;

  Sammanfattning : Effekterna av covid-19 pandemin har ytterligare accelererat den utveckling som skett i samhället under en längre tid. Allt mer av den privata och yrkesmässiga vardagen sker numera digitalt, där distansarbete blivit normen för många. LÄS MER

 2. 2. Hur form påverkar användning i offentliga parker : En fallstudie av tre offentliga parker i Växjö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Pouya Khezri; [2020]
  Nyckelord :Fysisk planering; offentliga parker; form; användning;

  Sammanfattning : The following study involve the issue of physical form in public parks and consequently how form is affecting the use of public parks. Subject of the study is that many public parks have the potential of attracting greater numbers of users than the physical form can allow, and that there’s physical aspects that contribute to how parks are used. LÄS MER

 3. 3. The Rate of Rates: A Study in User Rating Percentage and Satisfaction Based on Design Choices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Hanna Bayerlein; Fredrik Lütz; [2020]
  Nyckelord :Customer satisfaction; User rating; Rating systems; Call Quality; User Experience; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Användarupplevelse och kundens nöjdhet vid användning av mjukvara blir en allt viktigare del av utvecklingen av digitala tjänster. Vi som användare är vana vid lättförståeliga flöden och snabba responstider, ett krav som ställs allt mer för digitala tjänster, då utbudet och konkurrensen mellan dessa växer varje dag. LÄS MER

 4. 4. Hur kommunicerar ni för att attrahera användare? : En kvalitativ studie om hur delningsekonomiföretag kommunicerar med användare i sociala medier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ellinor Lundgren - Eneheim; Paulin Orlander Arvola; [2019]
  Nyckelord :Sharing economy; Social media; Social media communication; The consumer journey; Attracting users; Delningsekonomi; Sociala medier; Kommunikation; Kundens köpprocess; Attrahera användare;

  Sammanfattning : Delningsekonomiföretag kännetecknas av digitala plattformar vars värde ökar med antalet användare. Tidigare forskning har dock visat på att svårigheter existerar angående vem, samt vilka kanaler marknadskommunikationen ska ske genom för att nya användare ska attraheras. LÄS MER

 5. 5. Improving Food Recipe Suggestions with Hierarchical Classification of Food Recipes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Pedram Fathollahzadeh; [2018]
  Nyckelord :collaborative filtering; content-based method; matrix factorization; recommender systems; hierarchical classification; food recipes;

  Sammanfattning : Making personalized recommendations has become a central part in many platforms, and is continuing to grow with more access to massive amounts of data online. Giving recommendations based on the interests of the individual, rather than recommending items that are popular, increases the user experience and can potentially attract more customers when done right. LÄS MER