Sökning: "AttrakDiff"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet AttrakDiff.

 1. 1. Tillämpning av persuasive design på kursvärderingsverktyg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Viktor Birgander; Jens Bleckert; [2021]
  Nyckelord :Persuasive design; kursvärdering; Fogg; Persuasive System Design; Användarupplevelse;

  Sammanfattning : Vid Institutionen för informatik och media vid Uppsala Universitet (IM) används ett digitalt kursvärderingsverktyg (IMKV) som en central metod att samla in feedback från kursdeltagare som underlag för kvalitetsarbete och för reflektion åt kursdeltagaren. Vid IM är svarsfrekvensen låg och således är underlaget för kvalitetsarbete lågt och IMKV riskerar visa på resultat som inte är reliabla eller representativa. LÄS MER

 2. 2. Analyzing the effect of animated transitions on the user experience of mobile interfaces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linda Cnattingius; [2021]
  Nyckelord :Animation; Transition; AttrakDiff; Satisfaction; Easings; User Experience; Transform; Mobile User Interface; ;

  Sammanfattning : Animations in interfaces, when designed correctly, are shown to be beneficial for usability and user experience (UX). However, most designers create their animations from personal preference without knowledge of how their animated transitions affect the user experience, which increases the risk of them becoming distracting and ruining the experience. LÄS MER

 3. 3. Pragmatiska och hedoniska egenskapers betydelser för användarupplevelsen av Netflix navigationssystem : en studie gjord på streamingtjänsten Netflix baserad på användartester och AttrakDiff

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sanna Åfalk; Amanda Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Användarupplevelse; pragmatik; hedonik; navigationssystem; användbarhet; Netflix; streamingtjänst;

  Sammanfattning : Due to the increased consumption of video streaming services, the user’s requirements increase, which strengthens the demands on the services and requires a well-functioning navigation system. This study aims to examine the user experience (UX) of the navigation system on the streaming service Netflix. LÄS MER

 4. 4. Enhancing user experience when displaying 3D models and animation information on mobile platforms: an augmented reality approach

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :Gabriella Sosa; [2015]
  Nyckelord :Augmented Reality; User experience; Information visualization;

  Sammanfattning : Context. Augmented Reality (AR) is a technique that provides additional and varied information to a real environment. The compatibility to smartphones makes AR applications suitable for location based, social, advertisement as well as education oriented applications.Objectives. LÄS MER

 5. 5. Användarupplevelse inom mobila applikationer : En kvalitativ utvärdering av en befintlig utvärderingsmetodiks funktionalitet i en mobil kontext

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Petter Stenberg; Rodrigo Acuna; [2012]
  Nyckelord :user experience; UX; attrakdiff; survey; aesthetics; hedonic; interaction; mobile; pragmatic; evaluation; användarupplevelse; attrakdiff; enkät; estetik; hedonisk; interaktion; mobil; pragmatisk; utvärdering; UX;

  Sammanfattning : Choosing the right user experience evaluation method can be difficult, choosing the right one for mobile user experience can be even more so. One major cause is that mobile usage is context dependent. Another contributing factor is that there is not one widely adopted theory or framework for user experience due to its complexity. LÄS MER