Sökning: "Attraktiv arbetsgivare"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden Attraktiv arbetsgivare.

 1. 1. Ett förbättringsarbete av elevhanteringsprocessen på LFV

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Douglas Skoog; [2020]
  Nyckelord :employer branding; generation y; improvement; onboarding; student management; elevhantering; employer branding; förbättring; generation y; onboarding;

  Sammanfattning : Att attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens är någonting alla företag behöver uppmärksamma och kontinuerligt arbeta med för att uppnå. Genom att företag uppvisar att de är attraktiva arbetsgivare via ett gott rykte och en gripande introduktion för nyanställda kan de locka och bibehålla kvalificerade medarbetare. LÄS MER

 2. 2. Strategi för hållbar utveckling på Åkerströms Björbo AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Amanda Friberg; Vendela Notlöv; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den växande medvetenheten om behov av hållbar utveckling har väckt intresse hos små och medelstora företag att göra ändring i sin verksamhet. Syftet med rapporten är att undersöka hur ett medelstort företag är förberett med att upprätta ett hållbarhetsarbete med avseende på företagets nuläge, samt undersöka vilka fördelar arbetet med hållbar utveckling ger företaget. LÄS MER

 3. 3. Work war Z

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gunnar Wismar; Per Nyman; [2020]
  Nyckelord :Employer branding; generation z; war for talent;

  Sammanfattning : Tidigare forskning, både i Sverige och internationellt, har visat på en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och att det råder brist på kvalificerade medarbetare, talanger. Denna konkurrenssituation benämns även som War for talent. LÄS MER

 4. 4. Den avgörande utsidan : En kvalitativ studie om hur organisationer inom byggbranschen kan arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Hanna Levander; Marianne Lindberg; [2020]
  Nyckelord :employer branding; motivation; values; work environment;

  Sammanfattning : Att vara en attraktiv arbetsgivare har blivit allt mer viktigt, om inte avgörande, inom branscher där det råder konkurrens om arbetskraft. Dock är innebörden och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare komplext eftersom det är individuellt vad som uppfattas attraktivt. LÄS MER

 5. 5. "Jag försöker ju också sticka ut i den här massan" : En kvalitativ studie om journalistisk profilering och varumärkesbyggande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linn Koch-Emmery; Martina Karpmyr; [2020]
  Nyckelord :profilering; varumärkesbyggande; journalistik; sociala medier; yrkesideal;

  Sammanfattning : Färre fasta anställningar har fått journalister att söka alternativa vägar och metoder för att överleva. Journalistyrket tangerar idag yrken som marknadsföring och affärskommunikation och på arbetsmarknaden premieras nya egenskaper som allt oftare går att kopplas till entreprenörskap. LÄS MER