Sökning: "Attraktiv arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Attraktiv arbetsplats.

 1. 1. Belöningssystem –En studie om individers värdesättning av belöningar inom bankbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Memed; Jacob Jebrael; [2019-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Personalomsättning är en svårighet för många företag. En hög personalomsättning kostar inte bara mycket pengar men det kostar även mycket tid till att anställa nytt folk. LÄS MER

 2. 2. The Attractive Workplace : Are the Site Offices Meeting the Employees´Needs?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna Haegerstrand; Emelia Knutsson; [2019]
  Nyckelord :Attractive workplace; Indoor work environment; Site office; Physical parameters; Air quality; Noise; Temperature; Lighting; Attraktiv arbetsplats; Arbetsmiljö; Platskontor; Fysiska parametrar Luftkvalité; Ljud; Temperatur; Ljus;

  Sammanfattning : Previous research have shown a possible relationship between the indoor work environmentand the impact it has on the employees’ performance. Different factors can affect theperformance; physical parameters, such as ventilation and air quality, noise levels, thermalclimate, lighting and access to daylight, as well as the level of flexibility of the work, furnitureetc. LÄS MER

 3. 3. Employer Branding - Medarbetares upplevelser av vad som krävs i en organisation för att attrahera och behålla personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Evelina Henriksson; Gabriella Wahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; internal employer branding; external employer branding; attraktionskraft; motivation; gemenskap; training of worklife; development; progress; education; knowledge och employee retention; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Dagens arbetsmarknad har blivit allt mer rörlig och individer har fler möjligheter gällande valet av arbetsplats än vad de under tidigare decennier haft. Humankapitalet har även kommit att ses som en allt mer betydande faktor för organisationers konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 4. The future of maintenance work at a Swedish steel producer : Effective and Attractive workplaces through Industry 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Edlund; Per Hellström; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Work environment; Future industry; Human work science; Steel industry; Attractive workplace; Participation; Resistance; Maintenance work; Industri 4.0; Arbetsmiljö; Framtidens industri; Arbetsvetenskap; Stålindustri; Attraktiva arbeten; Delaktighet; Motstånd; Underhållsarbete;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is being investigated all around the world and it brings an entire arsenal of new tech-nology. It is during major technological changes where we have the chance to change old pat-terns. LÄS MER

 5. 5. Kaffe på det? : En kvalitativ studie om hur tre av Sveriges största kafékedjor attraherar nya medarbetare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Julia Mark; [2019]
  Nyckelord :Medarbetare; employer branding; branding; kafékedjor; ansökningsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att se hur liknande företag i samma bransch arbetar för att utmärka sig i deras arbete att hitta nya medarbetare och vidare hur detta tas emot och tolkas av potentiella medarbetare, i denna studie analyseras tre större företag från kafébranschen. Detta kommer behandlas genom tre frågeställningar som berör hur kafékedjorna arbetar och hur potentiella medarbetare tolkar detta: Hur använder sig kedjorna av text och bild i försök att skapa en attraktiv arbetsplats genom sina hemsidor? Hur upplever potentiella medarbetare kedjornas framställning? Genomsyrar employer branding som koncept deras hemsidor? Till grund för att besvara dessa frågeställningar har jag använt teorier kring branding, medialisering samt representation. LÄS MER