Sökning: "Audience Development"

Visar resultat 1 - 5 av 369 uppsatser innehållade orden Audience Development.

 1. 1. PUBLIKUTVECKLING - En kvalitativ analys av ett begrepp i tiden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linn Carlson; Julia Nilsson; [2022-02-14]
  Nyckelord :Audience Development; Power Relations; Critical Linguistics; Public Culture; Discourse Theory;

  Sammanfattning : This study deals with the concept of Audience Development from both a linguistic and a practical perspective. Due to the complex nature of the concept and the possibilities of interpretation, we have studied how the concept is implemented in the various activities within Gothenburg's public cultural sector, through qualitative interviews and surveys. LÄS MER

 2. 2. Kommunikativa porträtt : En visuell kulturstudie om hur det symboliska bruket i fyra svenska drottningporträtt har förändrats från 1600-tal till nutid

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Helene Söderström; [2022]
  Nyckelord :svenska kungahuset; drottningporträtt; drottning Hedvig Eleonora; drottning Lovisa Ulrika; drottning Victoria; drottning Silvia; svenska drottningar; visuell kultur; semiotik;

  Sammanfattning : For many centuries, humans have used portraits as a tool to understand our surroundings, a way to anchor what has happened. The portrait acts as a mirror of the changes in society, and the message of the portrait changes according to the conditions of society. LÄS MER

 3. 3. Embodying Balenciaga's 'Afterworld' : Immersive and Experiential Transmedia Storytelling in the Attention Economy

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Viktor Wendt; [2022]
  Nyckelord :Transmedia storytelling; embodied interaction; immersiveness; experiential marketing; fashion branding; sensory marketing; attention economy;

  Sammanfattning : In today’s ‘attention economy’, it seems insufficient to just offer products. Instead, it is crucial to provide the audience with deep, affective emotions and embodied experiences. This seems to be especially true for the fashion and lifestyle sector. LÄS MER

 4. 4. Vem bryr sig om fansubs? : En explorativ studie över forskningsläget kring fanundertextning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :William Perung; [2022]
  Nyckelord :fansubs; fanundertextning; översättning; undertextning; anime; bibliometri; litteraturstudie; explorativ; översättningsstrategi; publiceringsverksamhet; kollaborativ översättning; fandom; fansubbing; fan subtitling; translation; subtitling; bibliometric; literature review; exploratory; translation strategies; publishing activity; collaborative translation; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker fanundertextning (fansubs) och består av två delundersökningar: en litteraturstudie som undersöker den befintliga akademiska kunskapen om fanundertextning och en bibliometrisk studie som undersöker fanundertextningsforskningens publicerings-verksamhet. Litteraturstudiens granskning utgår från artiklar som ger en omfattande överblick över fanundertextningens historia, arbetsprocesser och kännetecken. LÄS MER

 5. 5. Jaget och Instagram : en kvalitativ studie om kulisspersonligheter i förhållande till sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :My Bjälhammar; Elias Paulsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how non-commercial users with one or more accounts relate to their various Instagram accounts. The study is based on a qualitative interview analysis based on Erving Goffman and Joshua Meyrowitz's theory of scenery personalities. LÄS MER