Sökning: "Audio"

Visar resultat 1 - 5 av 857 uppsatser innehållade ordet Audio.

 1. 1. ”Är det rätt?” Klassrumsinteraktion och positionering mellan vuxna L2-inlärare i en svenska som främmandespråkskontext

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Yvonne Kölling; [2020-02-17]
  Nyckelord :L2-klassrumsinteraktion; peer interaction; svenska som främmandespråk; reparationer; positionering; samtalsanalys;

  Sammanfattning : For foreign language learners, possibilities of interaction in the L2 often are veryrestricted in everyday life. Classroom interaction between learners (peer interaction)plays therefore an important role in foreign language learning, especially in case ofrelatively small languages as Swedish. LÄS MER

 2. 2. Film som samhällsdidaktiskt redskap - -Hur ser lärare i samhällskunskap på att använda film i undervisningen på högstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Joel Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Movies; Film; Social science; Civics; Didactics; Film; Samhällskunskap; Didaktik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis paper has been to examine how professional teachers in social science for secondary school talks about the use of movies for educational purposes. Four experienced teachers have been interviewed, and their answers created a result which were analyzed in accordance to the theory of this paper, which is the basic questions of didactics, why? what? and how. LÄS MER

 3. 3. Barns sångimprovisation : Om att utforska kreativitet genom lek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mathilda Sundin; [2020]
  Nyckelord :singing; improvisation; children; music; play; creativity; sång; improvisation; barn; musik; lek; kreativitet; skapande;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur barn utforskar musikalitet genom lek. I undersökningen kombinerades deltagande observation, ljud- och videoupptagning och barns reflektion vid informella samtal och bildskapande. Två barn, fem och sex år, deltog i observationerna som utfördes i deras hem. LÄS MER

 4. 4. So Far Away, Yet So Close : A Study on How Intimacy Is Attempted to Be Produced in Girlfriend Roleplay ASMR Videos on YouTube

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Dalia Abdallah; Madlén Engström; [2020]
  Nyckelord :intimacy; digital intimacy; ASMR; girlfriend roleplay ASMR; ASMRtists; intimitet; digital intimitet; ASMR; flickvänsrollspels-ASMR; ASMRtists;

  Sammanfattning : This study examines how ASMRtists, people that create ASMR videos, attempt to create intimacy in their videos on YouTube. ASMR stands for Audio Sensory Meridian Response and is a tingling sensation within the body that can be triggered by various stimuli, such as visuals and sounds. LÄS MER

 5. 5. "Vi ska bygga en stad!" : En studie om barns tankar och erfarenheter av tekniska system och infrastruktur.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Jenny Brunbäck; [2020]
  Nyckelord :barns tankar; beskrivningar av olika fenomen; erfarenheter; infrastruktur; tekniska system;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find out children’s experiences of and thoughts on various technical systems that are part of our community’s infrastructure. To collect data, two planned activities were carried out where the children together designed a city. LÄS MER