Sökning: "Audiologi"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet Audiologi.

 1. 1. Utvärdering av svensk enkät för ”Ecological Momentary Assessment” (EMA) av ljudmiljöer för äldre med hörselnedsättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mari Ivarsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Audiologi; Hörselnedsättning; Hälsosamt åldrande; Ekologisk momentan bedömning; Rådgivning; Demens; Audiology; Hearing impairment; Healthy ageing; Ecological momentary assessment; Counselling; Dementia;

  Sammanfattning : Background: The population of older people with hearing impairment is increasing. Causality occurs between hearing impairment and cognitive decline. Healthy ageing needs to be promoted. LÄS MER

 2. 2. Amningssvårigheter vid kort tungband - en retrospektiv enkät- och journalstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ellen Alwall; Ingrid Bjerner; [2021]
  Nyckelord :ankyloglossi; amning; kort tungband; tungbandsklippning; föräldraenkät; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsen ämnade undersöka utfallen efter vårdkontakt vid amningssvårigheter och misstänkt ankyloglossi, samt vilka faktorer som kunde påverka utfallet. Metod En föräldraenkät utformades med frågor om amningsfunktionen före och efter kontakten med Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt om eventuella vårdkontakter rörande amningen utöver Öron-näsa-halskliniken (ÖNH) vid SUS. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av ordföljdsmönster hos barn med språkstörning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ebba Ek; [2021]
  Nyckelord :språkstörning; syntaktisk utveckling; syntax; topikalisering; ordföljd; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att undersöka huruvida svensktalande barn med språkstörning (developmental language disorder, DLD) uppvisar en preferens för rak SV-ordföljd, undersöka hur distributionen av rak och omvänd XVS-ordföljd förändras över tid, och jämföra antalet förekomster av den ogrammatiska XSV-strukturen hos barnen med språkstörning jämfört med barn med typisk språkutveckling. Metod: Ortografiska transkriptioner av spontantal mellan barn med språkstörning (n = 7, 3;11-10;6 år;månader), åldersmatchade (n = 7 vid varje tillfälle) och språknivåmatchade samtalspartners (n = 7 vid varje tillfälle) från tre bedömningstillfällen kodades efter ordföljdstyp. LÄS MER

 4. 4. Skattningsformulär för vårdnadshavare gällande barns språkliga förmåga

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ebba Ahlfors; Mika Olander; [2021]
  Nyckelord :skattningsformulär; språklig förmåga; språklig utredning; kliniska markörer; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Denna pilotstudie hade syftet att översätta Ottems norska skattningsformulär (2009) för bedömning av barns språkliga förmågor i den tidiga skolåldern till svenska. Metod: De 20 påståendena i Ottems formulär (2009) översattes från norska till svenska. 144 barn mellan 6 och 12 år som rekryterades från skolor deltog i studien. LÄS MER

 5. 5. Impressivt och expressivt språk hos barn med cochleaimplantat i förhållande till talexponering, CI-användning och exekutiva funktioner

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Emma Petersson; [2021]
  Nyckelord :Språkförmåga Cochleaimplantat Hörselnedsättning Talexponering Exekutiva funktioner; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva den expressiva och impressiva språkförmågan hos barn med cochleaimplantat (CI) i förhållande till normalhörande barn i samma ålder, och undersöka samband mellan språkförmågor och daglig CI-användning, talexponering och exekutiva funktioner. Metod: I studien ingick elva barn med CI mellan 3 år, 9 månader och 6 år, 11 månader. LÄS MER