Sökning: "Audionom"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Audionom.

 1. 1. Svenska audionomers inställning gentemot kompetensutvecklingsprogram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Maria Andersson; Valeria Fredriksson; [2013]
  Nyckelord :Audionom; Inställning; Kompetensutveckling; Kompetensutvecklingsprogram; Profession;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Audionomyrket har utvecklats från ett assisterande till ett självständigt yrke. Framsteg inom forskning berörande audiologi ställer höga krav på audionomens kompetensutveckling. LÄS MER

 2. 2. Teamarbete – en kartläggning av svensk offentlig hörselvård

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Johanna Jäverskog Perkins; Pirjo Olsson; [2012]
  Nyckelord :audiology services; team; teamwork; public; interprofessional; audiologist; hörselvård; offentlig; teamarbete; team; audionom; interprofessionell;

  Sammanfattning : Modern sjukvård har blivit fragmenterad vilket medför nackdelar för patienter och personal. Teamarbete över professionsgränserna har identifierats som ett sätt att motverka fragmentering och erbjuda god heltäckande vård. Detta har relevans för hörselvården där många patienter behöver insatser från olika professioner. LÄS MER

 3. 3. Att se men inte höra : Ett eye-trackerbaserat hörseltest för spädbarn

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonas Sunberg; Simon Palmgren; [2012]
  Nyckelord :Visual Reinforcement Audiometry VRA ; Eye-Tracking; ETBVRA; Hearing Level; Threshold of Hearing; Infant; Visual Reinforcement Audiometry VRA ; Eye-Tracking; ETBVRA; Hörnivå; Hörtröskel; Spädbarn; Bebis;

  Sammanfattning : En hörselnedsättning är en kommunikationsstörning som starkt påverkar en bebis utveckling på många områden, inte bara ljudperception och talad kommunikation. I Sverige screenas idag alla bebisar redan på BB, för att så tidigt som möjligt upptäcka medfödda skador. LÄS MER

 4. 4. Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv : en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Maya Alberthson; Matilda Toftgård; [2011]
  Nyckelord :kulturella skillnader; kommunikationssvårigheter; hörsel; patientmöte; audionom;

  Sammanfattning : Inom vården är kommunikation mellan vårdgivare och patient en stor del. Kommunikationsprocessen kan försvåras då man tillhör olika kulturer genom t.ex. nationalitet, kön eller socioekonomisk bakgrund. LÄS MER

 5. 5. APD hos barn – En enkätundersökning av audionomers, logopeders och audiologers kunskap, föreställningar och erfarenheter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Nina Gullberg; Ida Hansson; [2011]
  Nyckelord :APD; auditory processing disorders; auditiva bearbetningsstörningar; enkätstudie; audionom; logoped; audiolog; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Det råder ingen enighet om definition, etiologi, utredningsförfarande eller behandling vid auditiva bearbetningsstörningar, eller så kallat APD (auditory processing disorders). Inga studier har, vad vi vet, undersökt kunskap, föreställningar och erfarenheter beträffande APD hos yrkesverksamma i Sverige, vilket är en anledning till att denna explorativa studie genomfördes. LÄS MER