Sökning: "Audit Democracy"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Audit Democracy.

 1. 1. Effektivitet på bekostnad av demokrati? : En fallstudie om hur demokrati- och effektivitetsvärden präglar Göteborgs stads EU-arbete.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mina Balendran; [2018]
  Nyckelord :European Union; Gothenburg City; democracy; efficiency; Europeiska unionen; Göteborgs stad; demokrati; effektivitet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine whether Gothenburg city maintains democracy, more specifically through a citizen perspective of the international work in the European Union. To examine democracy the essay will use Lundquists theory about democracy values and efficiency values, this to discern whether or not there are such values in their document about policy and guidelines for international cooperation in Gothenburg city. LÄS MER

 2. 2. Vandra tryggt tillsammans : synen på deltagande och trygghet i trygghetsvandringen som planeringsmetod

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Agnes Högström Dahl; [2016]
  Nyckelord :trygghetsvandring; trygghet; otrygghet; planeringsmetod; medborgardeltagande; Arnsteins stege; demokrati; postmodern planering; Sandercock;

  Sammanfattning : Medborgardeltagande lyfts fram som en central framgångsfaktor för hållbar stadsutveckling (Boverket, 2010b; Delegationen för hållbara städer, 2011) och forskning visar att den representativa demokratin behöver utvecklas för att kunna engagera fler personer såväl i den demokratiska processen i stort som i stadsutvecklingens demokrati (Lindholm et al., 2015; Listerborn 2015c, Demokratiutredningen, 2000). LÄS MER

 3. 3. Vandra tryggt tillsammans : synen på deltagande och trygghet i trygghetsvandringen som planeringsmetod

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Agnes Högström Dahl; [2016]
  Nyckelord :trygghetsvandring; trygghet; otrygghet; planeringsmetod; medborgardeltagande; Arnsteins stege; demokrati; postmodern planering; Sandercock;

  Sammanfattning : Medborgardeltagande lyfts fram som en central framgångsfaktor för hållbar stadsutveckling (Boverket, 2010b; Delegationen för hållbara städer, 2011) och forskning visar att den representativa demokratin behöver utvecklas för att kunna engagera fler personer såväl i den demokratiska processen i stort som i stadsutvecklingens demokrati (Lindholm et al., 2015; Listerborn 2015c, Demokratiutredningen, 2000). LÄS MER

 4. 4. Counting on Numbers : Air Pollution, Risk, Residents and Local Media

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Emilia Olszewska; [2016]
  Nyckelord :agenda-setting; audit-culture; civic engagement; counter-democracy; risk management; air pollution; environmental risk; Ethnographic Content Analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research investigates the construction of air pollution as a risk in local media. The aim of this paper is to map the factors influencing the reporting and response to the risk. As method, a case study and qualitative content analysis of local newspapers in Kraków is used. LÄS MER

 5. 5. Har det svenska statsskicket Europeiserats? : Konstitutionella förändringar sedan EU-inträdet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Emil Svedenklint; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since Sweden became a member of the European Union (EU) several constitutional reforms has been taking place. During this time, Sweden has also changed its view on democracy,from a collective to an individual perspective of democracy in the politics. LÄS MER