Sökning: "Audit Process"

Visar resultat 1 - 5 av 304 uppsatser innehållade orden Audit Process.

 1. 1. Granskning av hållbarhetsredovisning : En studie om utmaningar och komfort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecca Berggren; Ulrika Ramsin; [2020]
  Nyckelord :Sustainability accounting; sustainability; assurance; comfort; comfort theory; auditor; auditor profession; materiality; qualitative information; competence; transparency; Hållbarhetsredovisning; hållbarhet; granskning; komfort; komfortteorin; revisor; revisorsprofession; väsentlighetsbedömning; kvalitativ information; kompetens; transparens;

  Sammanfattning : Intresset för hållbarhetsfrågor har sedan 1990-talet ökat kraftigt i samhället och genom detta har även hållbarhetsredovisning blivit av allt större betydelse. Detta har påverkat företag, vilka alltmer hamnat under press att ta ansvar för verksamhetens sociala och miljömässiga konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. The Effects of Digitalization on Auditing - A Study Investigating the Benefits and Challenges of Digitalization on the Audit Profession

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Aytan Babayeva; Napoleon-Dimitrios Manousaridis; [2020]
  Nyckelord :digitalization; effects; audit; benefits; challenges; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Digitalization is an interesting and timely topic which is actively discussed nowadays. Big data & analytics, blockchain, artificial intelligence & robotic process automation are some of the most emerging technologies. LÄS MER

 3. 3. Revisorns förändring i linje med digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Victor Frick; William Källroos; Niclas Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Auditor; Audit; Audit process; Big data; future of audit; technology risk; auditor risk och digitalization.; Revisorn; revision; revisionsprocess; big data; future of audit; technology risk; auditor risk och digitalization.;

  Sammanfattning : All industries are affected by digitalisation, therefore are also the auditing industry and the auditor's professional role. The audit function is to create confidence for the business and it is therefore important to understand how the digitization of the area is affected. LÄS MER

 4. 4. Revisionens digitalisering : en kvalitativ studie om hur digitaliseringen har påverkat revisionsprocessen och revisorsrollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emelie Lundström; Martyna Nasilowska; [2020]
  Nyckelord :Automatization; artificial intelligence; digitalization; PwC; auditor; audit process; robotic process automation; technology acceptance model; Automatisering; artificiell intelligens; digitalisering; PwC; revisor; revisionsprocessen; robotisering; teknologi acceptansmodellen;

  Sammanfattning : Dagens studier visar på att revisionsbranschen förändras i takt med digitaliseringens framfart, vilket gör det därför omöjligt för revisionsbyråer att välja bort digitaliseringen. Tidigare forskning påvisar att revisionsbranschen är en av de branscher som blivit mest påverkad av digitaliseringens framfart, eftersom flera arbetsuppgifter har ersatts av den nya tekniken. LÄS MER

 5. 5. Causes of Audit Delay and their Effects on Public Sector Audit Quality : (a case of the Supreme Audit Institution of Liberia - General Auditing Commission)

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Richard Baros Fully; Kortu Duke David; [2020]
  Nyckelord :Audit delay; audit quality; public sector auditing; institutional theory; isomorphism; decoupling;

  Sammanfattning : Audit delay refers to the time from the end of the country or company’s financial year to the date of the audit report. The chances of delay of audit in the public sector are pervasive and as such the expectations of users of these audit reports may differ which could result in the quality and reliability of these audits within this sector to be questioned. LÄS MER