Sökning: "Audit process"

Visar resultat 1 - 5 av 400 uppsatser innehållade orden Audit process.

 1. 1. The changing face of the auditor : A study of auditors’ perception of their role, the last ten years

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Eka; Carl Horn Olsson; [2023]
  Nyckelord :The auditor’s role; social changes; digitalisation; audit process; profession; megatrends; standardisation;

  Sammanfattning : Regulations, digitalisation, and other megatrends influence many parts of society, not least the audit profession, and it is essential for the profession as well as the role of the auditor, to adapt to the changes and new requirements. It is inevitable for audit firms not to be exposed to digitalisation, and the Big Four (audit firms) are changing their identities. LÄS MER

 2. 2. Orsakerna bakom revisionsmisslyckanden : En analys av Revisorsinspektionens disciplinärenden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elliot Olsson; William Westerlund Holappa; Otto Andréasson; [2023]
  Nyckelord :Swedish Inspectorate of Auditors; disciplinary cases; auditor failure; auditor misconduct; the auditing profession; the auditing process.; Revisorsinspektionen; disciplinärende; revisorsmisslyckande; revisorsfelaktighet; revisionsprofessionen; revisionsprocessen.;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det ett stort antal olika redovisningsstandarder och regelverk som företag måste förhålla sig till. Revisorerna granskar redovisningen för att se till att den upprätthåller den kvalitet som krävs för att den ska ge en rättvisande bild av företaget. LÄS MER

 3. 3. External Risks and Audit Fees. A Study on the Influence of external factors on audit fee determination.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ernest Oppong; Allen Beng Ngum; [2023]
  Nyckelord :Audit fees; covid; Russia-Ukraine war; Agency theory; Auditing; and climate change.;

  Sammanfattning : The need for reliable financial information has led to the establishment of audits as a vital component of corporate governance. Audits serve to enhance the credibility of financial statements, mitigate agency conflicts, and instill trust among stakeholders. LÄS MER

 4. 4. Att navigera i den digitala revisionsmiljön : En kvalitativ studie om effekterna digitaliseringen haft på revisorns professionella bedömning och kvalifikationer

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Furkan Alhasan; Filip kutlesovski; [2023]
  Nyckelord :Audit; Auditor; Automation; Artificial Intelligence; Big Data; Blockchain; Digitization; Decision Support Technology; Decision Making; Professional judgment.; Artificiell intelligens; Automatisering; Beslutsstödsteknik; Beslutfattande; Big Data; Blockkedjeteknik; Digitalisering; Professionell bedömning; Revision; Revisor.;

  Sammanfattning : In a time where the implementation of technical solutions has become common in the audit industry, the auditor's way of performing judgments of a company's financial reports has changed. The purpose of this essay is to, based on the Technology Dominance Theory and the Technology Acceptance Model (TAM), contribute knowledge about the consequences of digitization in the auditing industry, specifically on the role of the auditor and its professional judgment. LÄS MER

 5. 5. Att få politiken på kroken : en etnografisk studie över hur åländska fiskare uppfattar och agerar i sitt yrke

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anni Holmström; [2023]
  Nyckelord :småskaligt fiske; Åland; habitus; redovisningskultur; alienation; den gemensamma fiskeripolitiken; säl; förädling;

  Sammanfattning : Fisket har enligt tradition varit viktigt på Åland men är ett yrke som alltmer håller på att försvinna. Ökade utmaningar i form av begränsningar och regelverk, samt miljömässiga faktorer stramar åt fiskarnas olika möjligheter att bedriva deras näring. LÄS MER