Sökning: "Audit quality"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade orden Audit quality.

 1. 1. IFRS 15: fyra år efter införandet : En kvalitativ studie om hur en intäktsstandard har sett ut i praktiken utifrån revisorns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Evelina Ferner; Miranda Rashid Zadeh; [2022]
  Nyckelord :Revenue recognition; IFRS 15; Accounting standard; Digitalization; Audit quality; Intäktsredovisning; IFRS 15; Redovisningsstandard; Digitalisering; Revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Titel: IFRS 15: fyra år efter införandet - En kvalitativ studie om hur en intäktsstandard har sett ut i praktiken utifrån revisorns perspektiv Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Miranda Rashid Zadeh och Evelina Ferner  Handledare: Mattias Hamberg Datum: 2022 – Januari  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur revisorer upplever att deras rutiner och tillämpning av digital system förändrats efter införandet av IFRS 15. Studien ämnar även att undersöka hur revisorer upplever att införandet av standarden påverkat revisionskvalitén. LÄS MER

 2. 2. Byrårotation : En kvantitativ studie på 417 svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Stefanie Nygren; Emma Sjögren; [2022]
  Nyckelord :Revision; Revisionskvalitet; Byrårotation; Revisionsarvode; AuditLag;

  Sammanfattning : Titel: Byrårotation: En kvantitativ studie på 417 svenska börsnoterade företag Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i företagsekonomi Författare: Stefanie Nygren och Emma SjögrenHandledare: Mattias HambergDatum: 2022 - januari Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som förklarar företags val att byta revisionsbyrå, samt att studera de konsekvenser som en byrårotation har.Metod: Studien antar en kvantitativ metod som undersöker svenska börsnoterade företag på Nasdaq OMX Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Working from home and audit quality : A study of Swedish auditors with high home demands

  Master-uppsats,

  Författare :Alexander Ahlberg; Ann-Lovise Hult; [2021]
  Nyckelord :Auditors; high home demands; JDCS model; reduced audit quality behavior; working from home;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the Covid-19 pandemic in early 2020, many Swedish auditors have been forced to work fulltime from home. If auditors are negatively impacted working from home, it could result in auditors engaging in reduced audit quality (RAQ) behavior and negatively impact overall audit quality. LÄS MER

 4. 4. Mångfald hos Big Four : En kvalitativ studie om Big Fours mångfaldshantering i revisionsteam i Sverige

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elida Dilaveri; Nellie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Big Four; Mångfald; Revisionsteam; Kön; Ålder; Etnicitet; Språk; Sexuell läggning; Funktionsnedsättning; Religion;

  Sammanfattning : Titel: Mångfald hos Big Four - En kvalitativ studie om Big Fours mångfaldshantering i revisionsteam i Sverige Bakgrund: Mångfald har blivit en självklarhet i många företag och präglar numera dynamiken hos Big Four. Det förekommer emellertid lite data och forskning kring andra faktorer än kön av mångfald i revisionsteam. LÄS MER

 5. 5. Auditing in times of change: A qualitative study on how Covid-19 will affect audit quality

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Johnsson; Nicklas Persson; [2021]
  Nyckelord :Audit quality; Covid-19; Auditor-client relationship; Going-concern assessments; Auditor-independence.;

  Sammanfattning : Purpose - This study explores how Covid-19 may affect audit quality and provide early insights if the pandemic has already affected audit quality in Sweden. Design/methodology/approach - This paper uses qualitative data obtained through semi-structured interviews with eight Swedish authorized auditors within Big Four to explore possible impacts on three key aspects for audit quality. LÄS MER