Sökning: "Audit tenure"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Audit tenure.

 1. 1. Revisorns avvägning mellan oberoendet och kort- och långvariga kundrelationer : En kvalitativ studie utifrån revisorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Tavan Wrya Rasol; [2020]
  Nyckelord :Audit independence; client importance; auditor-client relationship och Audit tenure.; Revisorns oberoende; kundrelationer; revisorns tjänstgöring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Revisorns oberoende är omdiskuterat där allmänheten förväntar och förlitar sig på att revisorn upprätthåller sitt oberoende gentemot sina kunder för en välfungerande marknad och samhälle. Revisorns oberoende innebär att revisorn är objektiv, opartisk och fri från yttre påverkan vid granskning av kundens verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Does audit independence have an impact on issued sanctions? : A quantitative study of listed companies in the Swedish setting

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Simon Ekström; Tim Ainemo; [2019]
  Nyckelord :Audit Independence; audit quality; Audit tenure; Client Importance; Non-Audit Service; Sanctions; Nasdaq Stockholm;

  Sammanfattning : This study investigated the relationship between audit independence and audit quality, which is measured by sanctions issued by Nasdaq Stockholm Exchange. Sanctions as a tool to measure audit quality is uncommon, this study is one of the first studies using this approach in Europe. LÄS MER

 3. 3. Korta vs. långa revisionsuppdrag : Hur ser skillnader ut i termer av revisionsprocesser, oberoende och revisionskvalitet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linus Garefelt; Marcus Persson; [2019]
  Nyckelord :Audit; big four; big seven; audit quality; audit independence; audit firm rotation; auditor rotation; expectation gap; evidential matter; audit procedures; audit tenure.;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Revision är ett än mer aktuellt ämne nu än på flera decennier då det debatteras vitt och brett kring vad en revisor skall eller bör göra. I och med de tidigare införda byrårotationskraven begränsar det företag av allmänt intresse att inte under mer än maximalt tio år använda samma revisionsbyrå, med chans till förlängning. LÄS MER

 4. 4. Do the Ends Justify the Means?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Victor Abrahamsson; Christoffer Martinell; [2018]
  Nyckelord :Audit firm tenure restrictions; Big 4 audit firm exit; Perceived cost; Mixed logit; Policy;

  Sammanfattning : This research paper evaluates the effects of newly imposed policy regulations in the audit industry that restricts the tenure of audit firms. We do this through a mixed logit estimation, whereby we estimate the client firms' perceived cost of audit firm tenure restrictions set to ten years and relate this to an alternative scenario involving the exit of a Big 4 audit firm from the audit industry. LÄS MER

 5. 5. What strategies are used when creating and maintaining trust in an auditor-client context? : A comparative study between experienced and newly appointed auditors

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Emina Delkic; Sara Akbarzadeh Farsad; [2018]
  Nyckelord :Auditing; relationship; trust; audit-client; trust building;

  Sammanfattning : Background Trust is an important factor in many contexts, especially in inter firm relationships. Here, trust is essential in order to maintain the tenure of inter-organizational relationships. Auditors are in need of trust when it comes to accomplishing their audit tasks. LÄS MER