Sökning: "Auditing"

Visar resultat 1 - 5 av 748 uppsatser innehållade ordet Auditing.

 1. 1. Challenges within Scaling: Tradeoffs and Tensions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jasmine Afshari; [2021-07-01]
  Nyckelord :Sustainability; Corporate Social; Responsibility; Capacity Building; Scaling; Collaboration; ; Value Creation; Business Model; Business Model Innovation;

  Sammanfattning : Clothing brands implementation of supply chain sustainability in regards to controlling the labor rights of suppliers has long taken the form of auditing, compliance and monitoring. However, critics argue that these methods are not designed to protect labor rights and improve working conditions, but rather to prevent damage to brands reputations, as well as limit their legal responsibility. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors karriärmöjligheter i revisionsbranschen : En studie om faktorer som påverkar kvinnors möjligheter att bli delägare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Arlinda Suljevic; Artila Tafarshiku; [2021]
  Nyckelord :Auditing industry; partnership; career advancement; gender distribution; obstacles; Revisionsbranschen; delägarskap; karriäravancemang; könsfördelning; hinder;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en mansdominerad bransch som är känd för att ha lägst andel kvinnor bland dem ledande positionerna. Kvinnor har stött på olika hinder och haft svårare att nå högre positioner än män, men på senare år har branschen blivit mer jämställd. LÄS MER

 3. 3. Embracing Transformative Technology to End Worker Exploitation : How Individual Resistance to Change Management Can Explain the Limited Adoption of Worker Monitoring Tools in Multinational Organizations.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Alek Kahn; Yiping Jiang; Måns Nilsson; [2021]
  Nyckelord :forced labor; technology; social sustainability; CSR; monitoring tools; digital monitoring; resistance to change; technology change;

  Sammanfattning : Background: The unethical treatment of factory workers is widespread, especially in developing countries. There is no international legal body with the jurisdiction to uphold universal labor rights. Hence, the responsibility to ensure worker well-being falls upon the multinational organizations that operate the supply chain. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors karriärmöjligheter inom medelstora revisionsbyråer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Veronica Packalén; Tilda Waldau; [2021]
  Nyckelord :Audit; gender equality; women s career opportunities; glass ceiling; gender labeling; organizational structure; organizational culture; Revision; jämställdhet; kvinnors karriärmöjligheter; glastak; könsmärkning; organisationsstruktur; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att förklara vilka faktorer som spelar in i kvinnliga revisorers karriärval samt hur glastak och jämställdhet upplevs av kvinnliga revisorer inom medelstora revisionsbyråer. Syftet kommer att besvaras med hjälp av två frågeställningar; Vilka faktorer spelar in i kvinnliga revisorers karriärval inom medelstora revisionsbyråer? Upplever kvinnliga revisorer inom medelstora revisionsbyråer att de har samma möjligheter att utveckla ett bra samspel mellan hem och arbete som manliga revisorer? Teoretiskt ramverk: Studiens teoretiska ramverk presenterar inledningsvis kvinnors förutsättningar i tidigare mansdominerade branscher och hur könsmärkning av yrkesroller leder till att traditionella könsordningar upprätthålls. LÄS MER

 5. 5. Behålla medarbetare inom revisorsprofessionen : En kvalitativ studie ur två perspektiv – hur revisionsbyråerna arbetar och vad revisorsassistenterna anser betydande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maja Fjellström; Ida Irevall; [2021]
  Nyckelord :Employee turnover; expectation gap; audit associate; auditing firm; job satisfaction; work life-balance; Personalomsättning; förväntningsgap; revisorsassistent; revisionsbyrå; arbetstillfredsställelse; balans mellan privat-och arbetsliv;

  Sammanfattning : Att börja sin karriär som revisorsassistent på revisionsbyrå är eftertraktat hos många nyexaminerade studenter. De stora revisionsbyråerna i Sverige anställer årligen många nyexaminerade studenter till juniora roller så som revisorsassistent. LÄS MER