Sökning: "Auditory Alert"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Auditory Alert.

 1. 1. Interface Development for Semi-Autonomous Trucks : Visual and Auditory Feedback

  Master-uppsats, Linköpings universitet/MaskinkonstruktionLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/MaskinkonstruktionLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Frida Eriksson; Märta Andersson; [2015]
  Nyckelord :Interface; Interaction; HMI; Display; Development; Semi-Autonomous; Concept; Prototype; Forklift; Trucks; Truck; Visual; Auditory; Feedback; Toyota; TMHE; Design; Ergonomics; Sound; GUI; Automation; Autonomous; Driver; User; Truckar; Truck; Gränssnitt; Feedback; Återkoppling; Användare; Förare; Automation; Interaktion; Semi-automation; Ljud; Display; Toyota; TMHE;

  Sammanfattning : Vehicles are becoming increasingly autonomous, as automotive industries are investing in innovative technology. Therefore the technology becomes more available and affordable, making it possible for Toyota Material Handling Europe (TMHE) to introduce automated features in their trucks. LÄS MER

 2. 2. A Study of the Effect of Looming Intensity Rumble Strip Warnings in Lane Departure Scenarios

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :David Sandberg; [2015]
  Nyckelord :lane departure; auditory warning signals; rumble strip; in-vehicle warnings; looming intensity;

  Sammanfattning : In lane departure warning systems (LDWS) it is important that the auditory warning triggers a fast and appropriate reaction from the driver. The rumble strip noise is a suitable warning to alert the driver of an imminent lane departure. LÄS MER

 3. 3. Charecteristics of Performance Monitering system for DTH drilling- Atlas Copco Edge

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Rammohan Kodakadath Premachandran; [2014]
  Nyckelord :DTH; Down the Hole Drilling; Drilling; Oil and Gas Drilling; Monitoring System; Signal Processing; Atlas Copco Edge; Stress waves.;

  Sammanfattning : Today Atlas Copco is marketing drilling monitoring system under the name of “Atlas Copco Secoroc EDGE” in collaboration with SECOND SQUARE. This system relies on processed signals from measurement gauges. LÄS MER

 4. 4. Auditory Alert Guidelines

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Nare SHAHNAZARIAN; [2011]
  Nyckelord :Auditory Alert; Warnings; Vehicle; Urgency; Sound Parameters; Ljudsignaler; Varning; Fordon; Allvarsnivå; Ljudparametrar;

  Sammanfattning : Detta projekt ska resultera i direktiv för framtida utveckling av ljudsignaler och varningsljud i bil. Signalerskarakteristiska drag undersöks för en djupare förståelse för de parametrar som ger upphov till specifika känslor ochbeteenden. Signaler från Saab 9-5 modifieras för att passa befintliga teorier om design av ljudsignaler. LÄS MER