Sökning: "Augmented Reality"

Visar resultat 1 - 5 av 407 uppsatser innehållade orden Augmented Reality.

 1. 1. Enamelled steel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Johannes Postlmayr; [2021-01-05]
  Nyckelord :Enamelled Steel; Glass on metal; Enamel; Emaille; Emalj; Enamelware; Kitchenware; Householdware; Hollowware; Public health; Lead-poisoning; Industrial Revolution; Design; Functionalism; Gestaltung; Gestaltning; Contemporary Sculpture; Applied craft; Object art; CAD; CNC water-jet cutting; Augmented reality;

  Sammanfattning : This exam project is about a material that developed with the rise of the industrial revolution, became almost obsolete in recent decades, and that I now use in the field of applied art, craft, and design.Enamelled steel is a material mostly known for its use in domestic kitchenware and colourful road and advertising signs. LÄS MER

 2. 2. Light-weight Augmented Realityon-the-go

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christopher Ekfeldt; Max Dagerbratt; [2021]
  Nyckelord :AR; 5G; HCI;

  Sammanfattning : Over 0.2% of all bicycle accidents that take place are caused by the cyclist removing their vision from the road by looking at their cellphone, watch, or cyclocomputer. LÄS MER

 3. 3. Förbättrat stridsvärde med Förstärkt verklighet

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Vagif Mammadli; [2021]
  Nyckelord :augmented; reality; communication; combat; value; arcore; förstärkt; verklighet; kommunikation; stridsvärde; försvarsmakten; arcore;

  Sammanfattning : En skyttegrupp är en grupp av soldater inom Försvarsmakten vars huvuduppgift är att strida mot fienden på marken. Skyttegruppen leds av en gruppchef som bestämmer inbrytningspunkter, skjutgränser, markerar fientliga soldater och dirigerar hur skyttegruppen agerar i stridsförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Real-time hand segmentation using deep learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Federico Favia; [2021]
  Nyckelord :Hand Segmentation; Semantic Segmentation; Deep Learning; Convolutional Neural Networks; Real-time; Augmented Reality; Embedded Devices; Dataset; Transfer Learning; Handsegmentering; Semantisk Segmentering; Djupinlärning; Konvolutionsneurala Nätverk; Realtid; Förstärkt Verklighet; Inbäddade Enheter; Datauppsättning; Transferlärning;

  Sammanfattning : Hand segmentation is a fundamental part of many computer vision systems aimed at gesture recognition or hand tracking. In particular, augmented reality solutions need a very accurate gesture analysis system in order to satisfy the end consumers in an appropriate manner. Therefore the hand segmentation step is critical. LÄS MER

 5. 5. Automatisering av produktionsprocess Kartläggning hos Hitachi ABB Power Grids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mamz Shuker; Linn Nielsen; [2021]
  Nyckelord :automation; augmented reality AR ; productivity; quality; safety; ergonomics; investment decisions; automatisering; förstärkt verklighet AR ; produktivitet; kvalitet; säkerhet; ergonomi; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to identify areas where the present production process can be more effective with the help of automation solutions and how this efficiency can contribute to improved productivity, quality, safety and ergonomics. Today, Hitachi ABB Power Grids has a manual manufacturing process for customized power transformers and seeks to meet a demand that requires a more automated approach. LÄS MER