Sökning: "Augmented reality ikea"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Augmented reality ikea.

 1. 1. The AR-t of Marketing : Understanding Customers' Hedonic and Utilitarian Expectations and its Fulfilment in Augmented Reality Marketing

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Philip Kaburek; Viktor Segerqvist; [2023]
  Nyckelord :Augmented Reality; Augmented Reality Marketing; Customer Expectation; Customer Experience; Utilitarian Benefits; Hedonic Benefits;

  Sammanfattning : Background:  The prevalence of augmented reality (AR) is on an upward trend and is expected to accelerate in growth in the upcoming years. This poses a strategic opportunity for marketers as it paves the way for incorporating AR into their marketing activities. LÄS MER

 2. 2. Upplevelseköpet : En användbarhetsstudie av mobila Augmented Reality applikationer inom möbelhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mariette Bjurström Ellström; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; mobilapplikation; användbarhet; användarupplevelse; produktvisualisering; interaktion; design; möbler;

  Sammanfattning : New technological innovations and solutions create new buying patterns and new opportunities for companies to showcase and communicate their products. Research shows that digital and interactive product experiences in retail increase the consumer experience as technology influences the perception of products and willingness to buy. LÄS MER

 3. 3. Acceptans av mobil förstärkt verklighet (MAR) inom möbelbranschen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Stefan Zhang; Belinda Quainoo; [2019]
  Nyckelord :MAR; Mobile Augmented Reality; Augmented Reality; TAM; Technology Acceptance Model; Retail; Mobile;

  Sammanfattning : Denna studie utreder hur användarna kommer att acceptera och använda en Mobile augmented reality app i möbelbranschen utifrån modellen Technology Acceptance Model (TAM). Därmed bidrar till den begränsade forskningen kring MAR inom Möbelbranschen. LÄS MER

 4. 4. Evaluating the Usability and Suitability of a Live Hockey Visualization in Mobile Augmented Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Weinz; [2019]
  Nyckelord :Human-computer interaction; mobile augmented reality; sports; usability; suitability; information visualization.;

  Sammanfattning : During the last couple of years, mobile augmented reality (MAR) has seen an increase in its potential due to improved available hardware and software. Applications such as Pokémon GO and IKEA Place are just a few of the successful ways MAR can be used in. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om hur Augmented Reality kan påverka konsumenters varumärkesuppfattning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Roxane Serukamba; Rasmus Bäckman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intresset för användning av Augmented Reality (AR) som marknadsföringsverktyg har stigit i och med ökningen av smarta mobiltelefoner och digitaliseringen. Trots dess popularitet finns det bristande kunskap om hur användningen av AR påverkar konsumenter. LÄS MER