Sökning: "August Asp"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden August Asp.

 1. 1. Från öppna hjärtan till stängda gränser : En fallstudie om drivkrafterna bakom Moderaternas förändrade migrationspolitik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :August Asp; [2020]
  Nyckelord :Party politics; Policy shifts; An Integrated Theory of Party Goals and Party change; party drives; vote maximizer; office maximizer; policy advocates; democracy maximizer; Moderate party; Sweden; immigration;

  Sammanfattning : The past decade has been a relatively tumultuous time in Swedish parliamentary politics with minority governments, a new party challenging the status quo and ultimately the breaking of the second largest coalition in Swedish politics. The decade also saw some policy changes in parties, most strikingly the Moderate party which once an outspoken proponent of a lax immigration policy, saw a clear shift to a more restrictive policy after the 2015 refugee crisis. LÄS MER

 2. 2. Läsande i fokus : En läromedelsanalys av två läromedel i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :August Asp; Emma Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsutveckling; läromedel; svenska; årskurs 3;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Man blir pigg i skallen och man blir trött i kroppen” : En studie av samband mellan elevers fysiska aktivitet och skolprestationer på en skola i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :August Asp; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER