Sökning: "August Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden August Johansson.

 1. 1. Hur motiverar ledare sina medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Karl Attin; August Johansson; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats studerar och redogör för hur ledare i människonära tjänster arbetar för att bibehålla eller höja sina medarbetares motivation i det vardagliga arbetet och mer specifikt vilka verktyg och tillvägagångssätt de har till sitt förfogande. För att förstå det redogör studien även för vilka ideal ledarna har kring motivation. LÄS MER

 2. 2. Protest, likgiltighet och tystnad : En studie om Jönköpings-Postens rapportering kring judeförföljelsen under 1930-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :August Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Modelling and interpretation of VTEM data from Soppero, Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geovetenskap och miljöteknik

  Författare :Linnéa Johansson; [2017]
  Nyckelord :Transient electromagnetic; geophysics; geophysical modelling; Soppero;

  Sammanfattning : The geological and geophysical knowledge about the northernmost part of Sweden has recently increased due to the Barents project, which includes acquisition of modern geophysical and geological information on behalf of the Swedish Geological Survey (SGU). During August 2013, a helicopter-borne versatile time domain electromagnetic (VTEM) survey was performed by Geotech Ltd, in the Soppero area northeast of Kiruna. LÄS MER

 4. 4. The impact of gastrointestinal parasites on weight gain, activity patterns and behaviours in cattle on pasture

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lisa Johansson; [2017]
  Nyckelord :gastrointestinal parasites; cattle; activity patterns; behaviors; weight gain;

  Sammanfattning : Infections caused by gastrointestinal parasites are one of the most problematic health concerns for cattle all around the world. These parasites may cause a wide range of health problems ranging from subclinical disease to actual death. Animals infected with parasites usually respond to sickness with predictable pattern of behavioural changes. LÄS MER

 5. 5. Energianvändning i mejeriverksamhet : En fallstudie vid Wermlands Mejeri AB med fokus på elanvändning och kylbehov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Staffan Johansson; [2016]
  Nyckelord :Energy survey; Efficiency; Dairy; SEC; Milk; Cream; Energikartläggning; Energieffektivisering; SEC; Mejeri; Fallstudie; Mjölk; Grädde;

  Sammanfattning : Mjölkindustrin är en av världens största industrier, och är den snabbaste växande sektorn inom lantbruksnäring. Varje år produceras cirka 800 miljoner ton mjölk världen över, varav svenskar årligen konsumerar cirka 150 kg mejeriprodukter per person. LÄS MER