Sökning: "August strindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden August strindberg.

 1. 1. Läromedlens dramatik. En läromedelsstudie om legitimeringen av dramatiker och dramatiska verk i gymnasiets svenskämne

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Bergmark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the legitimation of dramatics in upper secondary schools textbooks for the Swedish subject. This study will show how the dramatic genre is represented in textbooks in relation to the syllabus of the Swedish subject, by answering questions of how are the legitimations expressed concerning dramatists and dramatics in the chosen textbooks, and of what similarities and differences come across in the expressed legitimations? To answer these questions this study analyses a selection of two dramatists, August Strindberg and William Shakespeare, and six dramatic texts in three Swedish textbooks. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av KVINNA och MAN i August Strindbergs verk : En korpusstudie av sammansatta substantiv och kollokationer med ett diakront perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Fatima Guseinova; [2018]
  Nyckelord :semantic prosody; semantic preference; compounds; collocations; emotional weight; lexicalization; semantisk prosodi; semantisk preferens; sammansatta ord; kollokationer; emotionell laddning; lexikalisering;

  Sammanfattning : Diskursprosodi och semantisk preferens är inneboende aspekter i språk, då inget ord existerar som en isolerad enhet så snart det är en del av en text. Syftet med denna studie var att kvantitativt undersöka August Strindbergs bruk av orden ’kvinna’ och ’man’. LÄS MER

 3. 3. "Allt går igen" : Upprepningens effekter i August Strindbergs drömspel, Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Strindberg; dream play; dream play technique; Swedish drama; To Damascus I; A Dream Play; The Ghost Sonata; repetition; dream atmosphere; Strindberg; drömspel; drömspelsteknik; svensk dramatik; Till Damaskus I; Ett Drömspel; Spöksonaten; upprepning; drömstämning;

  Sammanfattning : August Strindbergs dramer Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten har många likheter och brukar ofta refereras till som ”drömspel” på grund av deras drömlika stämning. Vad skapar denna stämning? Den här uppsatsen undersöker hur olika typer av upprepning utgör grepp med vilka Strindberg bygger sin speciella värld, som står mitt emellan drömmen och verkligheten. LÄS MER

 4. 4. What drives the value of art? - A quantitative study on the Swedish market for paintings

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Alexander Raza; Dennis Kundu; [2017]
  Nyckelord :Hedonic price index; returns; market for paintings; valuation;

  Sammanfattning : In 1989, Swedish writer Olof Lagercrantz sold "Fyrtornet II" by August Strindberg for 15.6 MSEK, a painting he had bought 11 years earlier for 70,000 SEK. This story is reminiscent of the public perception of the market for paintings, namely that art and high quality paintings in particular, are good investments. LÄS MER

 5. 5. Verklighet, ej dröm, men vakna drömmar : En komparativ analys mellan August Strindbergs Ett drömspel och Sigmund Freuds Drömtydning utifrån ett idéhistoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Madeleine Schantz; [2016]
  Nyckelord :Strindberg; Freud; A dream play; Interpretation of dreams; Dream symbols;

  Sammanfattning : Strindberg’s A dream play has been a heavily analysed and researched drama/phenomenon since its premiere 1907. This research has been primarily of a psychoanalytic or religious nature. LÄS MER