Sökning: "Auktoritärt"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Auktoritärt.

 1. 1. SAMARBETSKULTUR I EN RESULTATINRIKTAD ORGANISATION - Om ledarskapets påverkan för grupputvecklingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sandra Johannisson; [2019-08-23]
  Nyckelord :grupputveckling; ledarskap; problemlösande samarbetskultur; grupprocesser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka en grupps sammanhållning och hur dearbetar med problemlösande samarbetskultur. Uppsatsen syftar också till attse ledarskapets påverkan för gruppens sammanhållning. LÄS MER

 2. 2. AUKTORITÄRA – LIBERALA VÄRDERINGAR: BETYDELSEN AV UTBILDNING En komparativ studie över tid mellan Sverige och Danmark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hilma Lindskog; [2019-02-14]
  Nyckelord :Utbildningsskiljelinje; Auktoritärt; Liberalt; Arbetsmarknadsposition; Utbildning; Värderingar; Främlingsfientlighet; Educational cleavage; Authoritarian: Libertarian; Labour market positions; Education; Values; Xenophobia;

  Sammanfattning : The emergence of a new value-based societal cleavage has changed the political mobilizationpatterns in Europe and correlates with attitudes to immigrants, cultural diversity and Europeanintegration. Previous research has demonstrated that education is the single most importantfactor to understand different positions within this cleavage, although there is a lack of unityin the understanding of the importance of the influence of education. LÄS MER

 3. 3. Betydelsefulla ledaregenskaper som bidrar till fortsatt utövande av truppgymnastik i 13–16 års ålder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Carlsson; Shiralee McGowan; [2019]
  Nyckelord :leadership;

  Sammanfattning : Nyckelord: Ledarskap, ledaregenskaper och beteenden, truppgymnastik, MML, LSS, kvantitativ empiriinsamling Syfte: Syftet med studien är att identifiera och diskutera de ledaregenskaper samt beteenden som anses vara betydelsefulla för fortsatt utövande av truppgymnastik ur ledarnas samt 13–16 åriga gymnasters perspektiv, oavsett idrottsspecifik nivå. Metod: Studien grundar sig i två kvantitativa enkätundersökningar. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap inom operationsteamet enligt operationssjuksköterskan : En litteraturstudie som undersöker operationssjuksköterskors upplevelser av ledarskap på operationssal

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Lindgren; [2019]
  Nyckelord :Operationssjuksköterskors upplevelser; ledarskap; ledarskap på operationssal; operationsteam; teamarbete på operationssal;

  Sammanfattning : Bakgrund: På operationssalen samarbetar olika professioner i team och med det gemensamma målet att göra det bästa för patienten. Teamarbete inkluderar en ledare och därför omfattas all verksamhet på operationssalen av ett ledarskap, i regel ett informellt sådant. LÄS MER

 5. 5. Hur definieras ett gott ledarskap enligt de anställda på ett finansbolag? : En fallstudie om de anställdas definition av ett gott ledarskap på ett av de största finansbolagen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ramtin Ghassemi; Robin Zainuddin; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; digitalisering; ledarskapsstil; modern ledarskapsstil; digitalisering inom bank och finansbranschen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur medarbetarna i tre olika arbetsgrupper från finansbolag A definierar ett gott ledarskap. Studien kommer också att undersöka hur respondenterna ser på det framtida ideala ledarskapet. LÄS MER