Sökning: "Australia"

Visar resultat 1 - 5 av 401 uppsatser innehållade ordet Australia.

 1. 1. Collaboration within a startup ecosystem - Enhancing entrepreneurial activities through collaboration in the startup ecosystem of Sydney, Australia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jenny Junttila; [2020-09-04]
  Nyckelord :entrepreneurship; startups; ecosystem; stakeholders; university; industry; collaboration; activities; initiatives; embeddedness; culture; commercialization; knowledge transfer;

  Sammanfattning : Background and Problem Formulation: There has been a growth in the entrepreneurship ecosystem of Australia due to the increasing support that aims to enhance entrepreneurial activities. However, Australia still has to overcome challenges to improve entrepreneurial outcomes. LÄS MER

 2. 2. News Media Usage, Political Interest and Political Participation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Xiaopeng Pang; [2020-08-19]
  Nyckelord :News media usage; political participation; political interest; age differences; regression analysis;

  Sammanfattning : The discussion in this thesis focus on the relationship between news media usage and political participation. During the last several decades, many researchers have been worried about the decline of political participation, however, more and more opinions believe that political participation has not declined, but just transformed from traditional forms to new forms. LÄS MER

 3. 3. Klassificering för svensk fårull En studie i förutsättningar om utvecklingen av ett svenskt klassificeringssystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anna Sjösvärd; [2020-08-05]
  Nyckelord :Svensk ull; materialklassificering; ullfibrer; ullens historia; svensk ullklassificering;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 2020, 180 hpGrundnivå2020:18.... LÄS MER

 4. 4. Restructured heteronormativity : An analysis of Australian Immigration guidelines for assessing  LGBT+ asylum seekers

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Ursula Jondorf; [2020]
  Nyckelord :Critical Race theory; Heteronormativity; Queer asylum; Gender binary; Australia;

  Sammanfattning : This thesis analyses materials – a set of guidelines and a presentation – provided for officials  who assess claims related to sexual orientation and gender identity within the Australian  government’s Department for Immigration and Border Protection. The analysis is conducted  using critical discourse analysis to see if the lexicon shows a white heterosexual bias, and if it  does, how the bias is manifested within the guidelines, especially within the context of the  gender binary. LÄS MER

 5. 5. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Eklund; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Sammanfattning : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. LÄS MER