Sökning: "Australia"

Visar resultat 1 - 5 av 369 uppsatser innehållade ordet Australia.

 1. 1. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Eklund; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Sammanfattning : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. LÄS MER

 2. 2. Arbete med retention i hotellbranschen - En kvalitativ studie om hur hotellbranschen kan arbeta med att behålla personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Helena Rydberg; Sara Fagrell; [2019-09-02]
  Nyckelord :retention; hotellbranschen; talent management; hotell;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and describe how hotel companies in Sweden are working to retain their staff. The focus will be on analyzing how the hotels work with retention in practice and which retention strategies can be used in the industry. LÄS MER

 3. 3. Patientens erfarenhet av bemötande av sjuksköterska på akutmottagning : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Amanda Johansson; Maziar Dehghanian; [2019]
  Nyckelord :Emergency service hospital; Patient experience; Reception; Satisfaction; Nurse; Akutmottagning; Patienter; Erfarenheter; Bemötande; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akutmottagningar använder sig av triagering för att prioritera inom vilket tidsspann som patienter borde få vård. Sjuksköterskornas bemötande i triageprocessen är bland det första en patient möter på akutmottagningen, vilket kan påverka patienters erfarenhet av vårdtillfället. LÄS MER

 4. 4. Constructed Realities : Framing an inclusive, multicultural Australia’s exclusion of people seeking asylum

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Holly McCarthy; [2019]
  Nyckelord :multiculturalism; asylum policy; inclusion; exclusion; immigration; discourse analysis; framing; asylum seekers; Australian politics; asylum policy;

  Sammanfattning : Since 2001, Australia’s increasingly securitised and exclusionary asylum policy has been legitimated through a damaging discourse surrounding people who seek asylum. This discourse, reinforced by successive Australian Prime Ministers, has been instrumental in shaping policies which have a devastating human impact. LÄS MER

 5. 5. Suburban Equilibrium

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Benjamin Dohrmann; [2019]
  Nyckelord :urban; sprawl; suburbs; neighbourhood; planning; urban design; densification; development; sustainable; design; collective housing; suburban typologies; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Explores the origins of suburban expansion and identifies 9 key ‘symptoms’ of urban sprawl – including car dependency, social isolation and monofunctional neighbourhoods. The research is based on a site location of Deer Park in Melbourne, Australia. LÄS MER