Sökning: "Autenticitet"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade ordet Autenticitet.

 1. 1. LET’S BE FRIENDS - En fallstudie av Estrids kommunikation på Instagram och unga kvinnors uppfattning av den.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Bergman Asp; Anna Mases; [2021-03-04]
  Nyckelord :Autenticitet; Entification; Instagram; Kommunikation; Marknadsföring; Personlig marknadskommunikation; PR-strategi; Relationsskapande Sociala medier; Tolkning; Företag; Vänskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Estrids personliga och relationsskapandekommunikation på Instagram uppfattas av unga kvinnor.Teori: Studien använder sig av ett teoretiskt ramverk som består av teorier om tolkning,relatering, värderingar och social identifikation. LÄS MER

 2. 2. Hur återskapas förtroende och autenticitet efter woke washing? En studie om hur värderingsdrivna varumärken kan återskapa konsumenters förtroende och upplevelse av autenticitet efter en förtroendekris.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amalia Lövstrand; Sofia Hellsing; [2021-02-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sanning eller ej, det är frågan... : En diskussion omkring hur autenticitet gestaltas i Tara Westovers självframställning Allt jag fått lära mig.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Ida Cardesjö; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Discussions about whether self-portrayals should be under non-fiction or fiction is an issuethat has engaged many through the decades. They often end up in the non-fiction literature,precisely because it is not fictional, it’s fact. But is it really possible to say that what can beread in a self-presentation is authentic facts? It's not possible. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers uppfattningar om kemiämnet som inspirerande källa till kunskaper i vardag och samhälle : En enkätstudie utgående från undervisning i skolmiljö och på distans

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Bo Ärleskog; [2021]
  Nyckelord :Distance education; chemistry education; questionnaire study; learning processes; everyday understanding; everyday observations; authenticity; Distansundervisning; kemiundervisning; enkätstudie; lärprocesser; vardaglig förståelse; vardagsobservationer; autenticitet;

  Sammanfattning : Studietiden är som en del av individens vardag i ständig förändring, till följd av att nya möjligheter till undervisning på distans utvecklas och tas i bruk. Denna enkätstudie bygger på data från 71 elever och avser att reflektera deras uppfattningar om kemiämnets möjligheter till inspiration och som källa till kunskaper i vardag och samhälle. LÄS MER

 5. 5. Ett helhjärtat liv - En empirisk undersökning av samband mellan self-compassion, autenticitet, dynamiskt mindset och skam

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isabel Bassani; Stina Svensson; [2021]
  Nyckelord :positiv psykologi; helhjärtat liv; self-compassion; skam; dynamiskt mindset; autenticitet; Brené Brown.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The study aimed to empirically investigate psychological constructs related to Browns (2015) theory on whole-hearted living. Specifically, the relationship between self-compassion and authenticity, growth mindset and shame were analysed with correlation analysis and multiple regression analysis. LÄS MER