Sökning: "Autism"

Visar resultat 1 - 5 av 925 uppsatser innehållade ordet Autism.

 1. 1. Autismvänliga miljöer i förskolan : En enkätstuide om autismvänliga miljöer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Wilma Eriksson Fältebrant; Diana Jalal; [2023]
  Nyckelord :ASD; Autism spectrum disorder; learning environments; special educational perspectives; AST; Autismspektrumtillstånd; lärmiljöer; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : The following study focuses on autism-friendly learning environments designed in preschool. The aim of this study is to find out if the knowledge and experience of the teachers in Swedish preschools is sufficient to design adapted in-house environments for children with autism spectrum conditions. LÄS MER

 2. 2. "Man får gilla läget" : - Två livsberättelser om övergången till vuxenlivet vid autism och IF

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Andersson Ann-Mari; [2023]
  Nyckelord :Transition to Adulthood; Autism; Intellectual Disability; Lifeworld. Parennts; Support Service;

  Sammanfattning : Abstract The transition from childhood to adulthood for people with disabilities seems to be a question with more focus nowadays and widely prevalent in many countries. This study specifically concentrates on people with autism and intellectual disabilities, their families and the care support available i society. LÄS MER

 3. 3. Hur föräldrar till barn och unga med autism upplever barnens övergång till tonåren och vad föräldrarna gör för att främja sitt välmående och aktivitetsbalans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Sandra Charlotte Lindgren; Alma Olsson; [2023]
  Nyckelord :vårdnadshavare; tonåringar med autism; puberteten; övergångsperioden; rutiner; strategier; aktivitetsmönster; välbefinnande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara förälder till ett barn eller ungdom med autism ställer höga krav på föräldraskapet och påverkar aktivitetsmönstret. Stor del av forskningen fokuserar på svårigheterna som följer med diagnosen men kunskapen om vad föräldrarna gör för att främja sin aktivitetsbalans är begränsad. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ litteraturstudie om barn och unga med autismspektrumtillstånd och deras samspel med djur : Ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emma Bergvall; Cornelia Lindberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Inkluderande samhällsundervisning förelever på autismspektrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Ted Johansson; Johan Palm; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER