Sökning: "Autolog stamcellstransplantation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Autolog stamcellstransplantation.

  1. 1. Poliklinisering och dess samband med cytostatikarelaterat fördröjt illamående och kräkningar hos patienter som genomgått autolog stamcellstransplantation

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Camilla Jysky; [2013]
    Nyckelord :Autologous stem cell transplantation; nausea; emesis; outpatient; myeloma; lymphoma.; Autolog stamcellstransplantation; illamående; kräkningar; polikliniserad patient; myelom; lymfom.;

    Sammanfattning : Introduktion Autolog stamcellstransplantation är idag en vanlig behandling vid myelom och högmaligna lymfom hos patienter <65 år utan omfattande komorbiditet. Behandlingen delas upp i fem faser: induktionsbehandling, stamcellsmobilisering, stamcellsskörd, konditionering med högdoscytostatika och stamcellsåtergivning/transplantation. LÄS MER