Sökning: "Automated Guided Vehicles"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Automated Guided Vehicles.

 1. 1. Automation of Stores - A case study about using unmanned vehicles at IKEA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ida Gustafsson; Björn Olmarker; [2021-07-08]
  Nyckelord :Automated Guided Vehicles; Autonomous Mobile Robots; Digitalization; Industry 4.0; Unmanned Vehicles;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: Industry 4.0 changes business climates andthe value creation for companies, rendering some processes obsolete when new requirementsare being placed on operational efficiency and flexibility. The transformationtowards using Industry 4. LÄS MER

 2. 2. Obstacle Detection and Avoidance for an Automated Guided Vehicle

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Filip Berlin; Sebastian Granath; [2021]
  Nyckelord :AGV; Occupancy Grid; Path planning; Automated Guided Vehicle;

  Sammanfattning : The need for faster and more reliable logistics solutions is rapidly increasing. This is due to higher demands on the logistical services to improve quality,  quantity, speed and reduce the error tolerance. An arising solution to these increased demands is automated solutions in warehouses, i.e. LÄS MER

 3. 3. Flödesoptimering vid packning och utleverans av produkter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Adam Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rototilt är en av de ledande tillverkarna på tiltrotatormarknaden. Rototilt är ett företag som är baserat i Vindeln, där produkterna både utvecklas och tillverkas. Detta examensarbete har gjorts på plats i Vindeln och har haft sitt fokus i utleveransavdelningen i fabriken. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of AGV-systems for material handling in production. A simulation study at the rear axle assembly at Scania

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Daniel Hedberg; Viktor Hjärtquist; [2021]
  Nyckelord :AGV; AGV-system; produktionssystem; automation; materialhantering; Scania; diskret simulering; faktordesign; ExtendSim; Industriell ekonomi; Industriell ekonomi;

  Sammanfattning : Scania är ett företag verksamt inom fordonsindustrin och är en tillverkare av lastbilar, bussar och motorer. Fordonsindustrin står inför en förändring och Scania vill vara drivande i utvecklingen. För att kunna vara det ställs krav på flexibilitet i produktionen och i denna studie har Scanias bakaxelmontering undersökts. LÄS MER

 5. 5. Emulation of an AVG : Exploring Virtual Commissioning of Automated Guided Vehicles

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Cristina Arenas Izquierdo; Marcos Lainez Ortega; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The manufacturing industry is currently being digitalized to make production more efficient. One of the tools that are being implemented in such industries is Virtual Commissioning (VC). LÄS MER